Roland 300 Đ automatyzacja w standardzie
6 gru 2016 14:42

Arkuszowy druk offsetowy w półformacie charakteryzuje się dużš różnorodnoœciš produktów oraz wielkoœci zleceń. Dlatego też ogromny nacisk kładziony jest na skrócenie czasu przygotowania maszyny do druku, prędkoœć i elastycznoœć produkcji oraz ekonomikę. Odpowiedziš producentów arkuszowych maszyn offsetowych na wcišż rosnšce wymagania rynku jest zwiększenie stopnia automatyzacji maszyn drukujšcych. Jedna z takich maszyn to Roland 300 firmy MAN Roland. By maksymalnie skrócić czas przygotowania maszyny do druku, nowe zlecenia przygotowywać należy już w trakcie drukowania aktualnego nakładu. W przypadku maszyn Roland 300 przygotowanie nowych zleceń odbywa się na pulpicie sterujšcym PECOM. Wszystkie potrzebne ustawienia formatu przebiegajš w sposób jednoczesny i automatyczny. Lista ustawień, które mogš być dokonane z pulpitu sterowniczego PECOM, obejmuje: Ľ format i gruboœć materiału do zadruku na nakładaniu, Ľ bocznš krawędŸ stosu, Ľ wysokoœć główki samonakładaka, Ľ mierzycę bocznš, Ľ marki przednie, Ľ myjkę cylindrów gumowych, Ľ myjkę cylindrów dociskowych i pierwszego transferujšcego, Ľ myjkę wałków farbowych, Ľ korektę farby i registrów (3 wymiary w zakresie 1,25 mm), Ľ format na wykładaniu, Ľ wałek ssšcy, Ľ długoœć odcinka pudrowania, Ľ zapamiętywanie ustawień poduszki powietrznej na wykładaniu. Powyższe ustawienia Đ mimo że dokonywane automatycznie Đ stajš się zbędne, gdy drukowane majš być zlecenia powtarzajšce się (pulpit PECOM umożliwia zachowanie w pamięci do 5000 zleceń) lub dane przejęte zostanš z przygotowalni. Roland 300 zadrukowuje podłoża o gruboœciach 0,04-0,6 mm z prędkoœciš do 15 tys. ark./h. Dodać należy, iż niezależnie od iloœci zespołów drukujšcych czy urzšdzeń odwracajšcych, prędkoœć drukowania jest stała. Tak więc, rozpatrujšc aspekt prędkoœci maszyny, nie ma różnicy, czy drukujemy jednostronnie dwa kolory, czy też osiem kolorów z potrójnym odwracaniem arkusza Đ maszyna wcišż pracować będzie z prędkoœciš do 15 000 ark./h. Roland 300 drukować może zarówno akcydensy, druki reklamowe, czasopisma, jak i opakowania, a nawet karty kredytowe (druk na podłożach z tworzyw sztucznych). Do tego należy dodać możliwoœć uszlachetniania w linii. Maszyna wyposażona być może bowiem w zespół lakierujšcy, pracujšcy w systemie dwuwałkowym lub rakla komorowego z grawerowanym laserowo wałkiem rastrowym. Warto przy tej okazji wspomnieć również o doborze lakieru. Istnieje tutaj pełna dowolnoœć Đ od lakieru dyspersyjnego, poprzez lakiery UV, aż po lakiery błyszczšce i specjalne. To samo dotyczy form do lakierowania. Dzięki kombinowanym szynom na cylindrze formowym zespołu lakierujšcego stosować można zarówno obcišgi gumowe, jak również płyty do lakierowania wybiórczego. Również w dziedzinie ekonomiki Roland 300 jest jednym z liderów w swojej klasie. Wpływ na to ma przede wszystkim wysoki stopień automatyzacji maszyny, który umożliwia skrócenie czasu jej postoju, a co za tym idzie Đ wzrost wydajnoœci. Zmniejsza się tak-że iloœć produkowanej makulatury. W celu zwiększenia wydajnoœci, szczególnie w przypadku małych użytków, jak etykiety, najmniejsze opakowania kartonowe, znaczki pocztowe lub w przypadku dużych użytków, jak np. okładki broszur czy ksišżek, zaleca się zamówienie opcjonalnego formatu 590 x 740 mm. Format ten, stworzony głównie z myœlš o rynku amerykańskim, oferuje wzrost wydajnoœci o 50%, umożliwiajšc zadruk szeœciu stron wielkoœci 8,5Ň x11Ň na jednym arkuszu. Opracowano na podstawie materiałów firmy Bracia Henn

error: Kopiowanie zabronione!
cript>