Roland 900 XXL premiera œwiatowa
6 gru 2016 14:43

MAN Roland rozszerzajšc ofertę o wielkoformatowe maszyny arkuszowe stwarza alternatywę w produkcji ksišżek i katalogów wprowadzajšc na rynek nowoczesnš maszynę Roland 900 XXL w formacie 8 (maksymalny format arkusza 1300 x 1850 mm). Niezależnie od tego, czy ma być drukowana ksišżka, czy plakat, zmiana zlecenia jest bardzo szybka, a drukowanie nakładu odbywa się z wydajnoœciš 12 000 arkuszy/h (w formacie 7B) lub 10 000 arkuszy/h (w formacie 8); wydajnoœci te sš osišgane zarówno w produkcji pocztówek, jak i opakowań lub wielkoformatowych displayów. Najwyższa technika dla ksišżek, katalogów, plakatów i opakowań Tak jak wczeœniej w grupie maszyn Roland 900 w klasie formatów od 4 do 6, klienci otrzymajš w postaci Roland 900 XXL najbardziej zautomatyzowanš maszynę na rynku w klasie formatów 7, 7b i 8. Podstawowa koncepcja konstrukcji została zachowana: budowa szeregowa z podwójnej wielkoœci cylindrami drukowymi i transferowymi zapewniajšcymi bezdotykowy transport arkuszy. Pełna automatyzacja wyraża się np. w przygotowaniu zlecenia poprzez JobPilot w serwerze sieciowym, który umożliwia ustawienie stref farbowych poprzez skaner płyt albo moduł CIP3/CIP4. Seryjne wyposażenie maszyn w automatycznš zmianę płyt PPL skraca czas zmiany do minimum. Procesy mycia zespołów farbowych, wodnych lub cylindrów drukowych obsługiwane sš ze stanowiska obsługi poprzez PECOM Press-Center. Wielki format wymaga innowacyjnych elementów wyposażenia W nowej konstrukcji maszyny klasy XXL wykorzystano szereg dotychczasowych doœwiadczeń firmy MAN Roland. Konstruktorzy wyszli z założenia: ătak dużo zmian w nowej maszynie, ile jest niezbędneÓ. Wielki format maszyny Roland XXL wymagał kilku nowych rozwišzań w jej wyposażeniu: Ľ tak jak w klasie formatów od 4 do 6 posiada ona automatycznš zmianę płyt PPL-System, precyzyjny paser poczštkowy zapewniajšcy krótki czas przyrzšdu. Przy tak dużym formacie i przy podłożach wrażliwych na rozcišganie i przecišganie mogš wystšpić odchylenia w pasowaniu. W tym przypadku nowa koncepcja urzšdzenia napinajšco-mocujšcego płytę zapewnia korektę pasowania poprzez ręczne regulacje w przedniej i tylnej krawędzi arkusza; Ľ modyfikacje w samonakładaku i na stole spływowym ułatwiajš transport i podawanie szczególnie dużych formatów arkuszy papieru do maszyny; Ľ wszystkie marki przednie mogš być wybrane i motorycznie ustawiane ze stanowiska sterowania lub przy nakładaku. Niezależnie od zlecenia i rodzaju podłoża w komputerze stanowiska sterowania może być zapamiętanych dziesięć profili ustawienia marek przednich oraz indywidualne, w zależnoœci od potrzeb ich przywoływanie; Ľ zespół łapek podajšcych został tak zmodyfikowany, że przy stoperze lub przy arkuszu niewłaœciwie doprowadzonym do marek przednich arkusz nie zostanie podany do maszyny. Jak zapewnia producent Đ tym samym zagrożenie powstawania uszkodzeń zostało wyeliminowane; Ľ poprzez frekwencyjne sterowanie nadmuchu urzšdzenia nadmuchowego cylindra drukowego można dobrać wydajnoœć nadmuchu ze stanowiska sterowania. Ustawienia umożliwiajš indywidualne dopasowanie do właœciwoœci podłoża. Zapamiętanie danych zamówienia w komputerze ma duże znaczenie przy wznowieniach; Ľ zastosowanie wymiennych rurek nadmuchowych znacznie usprawnia prowadzenie arkuszy zarówno papierów, jak i ciężkich kartonów; Ľ zasysanie grzebieniowe w strefie doprowadzenia arkusza do marek ogranicza jego podnoszenie lub trzepotanie w strefie przekazywania ze stołu spływowego do cylindra drukowego. Arkusz układa się równomiernie na cylindrze przylegajšc do niego całš płaszczyznš. Dublowanie przednie przy wejœciu arkusza w linię druku jest znacznie ograniczone; Ľ strumień powietrza zasysajšcego ma umożliwić hamowanie arkusza i precyzyjne jego ustawienie; Ľ układanie arkuszy na wykładaniu jest ustawiane automatycznie wraz z ustawieniem formatu, tym samym stos druków jest równy i zawsze usytuowany centralnie. Niewielka wysokoœć opadania arkusza po zmianie stosu zapewnia czyste i równe odkładanie kolejnego stosu. Nowe rozwišzania w zespole farbowym i nawilżajšcym Jeœli drukarz przy wykładaniu zadrukowanych arkuszy stwierdzi zabrudzenia w jednym z zespołów drukujšcych, może natychmiast rozpoczšć regulację nawilżania bez potrzeby przejœcia do głównego stanowiska sterowania. Prowadzi to do poprawy jakoœci i zmniejszenia iloœci makulatury. Regulowany ruch rozcieraczy zapewnia równomierne rozprowadzenie farby na cały arkusz i minimalizację odpadów farby. Nowy, zgłoszony do opatentowania zespół farbowy Dual-Flow umożliwia regulowane, zależne od potrzeb nasycenie farbš zadrukowywanego arkusza; przepływ farby z kałamarza drukarz dostosowuje do motywu obrazu nanoszonego na arkusz druku. Obecnie, zanim Roland 900 XXL w III kwartale 2003 roku trafi do klientów, konstruktorzy i instruktorzy druku prowadzš intensywne próby na różnych podłożach. Na podstawie informacji prasowej firmy MAN Roland opracował AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>