RollStream zwiększa zdolnoœci produkcyjne drukarni
6 gru 2016 14:43

Podczas targów Ifra 2002 firma Ferag zaprezentowała nowy system zbierania składek dla drukarń gazetowych Đ RollStream. System ten umożliwia realizację produkcji gazetowej poprzez płynne, zdigitalizowane prowadzenie składek od złamywaka maszyny rotacyjnej do załadunku gotowych paczek gazet w najkrótszym czasie. Odpowiednie poprowadzenie linii transportera pozwala uzyskać wyższš elastycznoœć systemu, odpowiadajšcš wymaganiom klienta. Zastosowanie w procesie wkładkowania rozwišzania online oraz niezależnego rozwišzania offline posadowionego w innym pomieszczeniu, bez połšczenia z maszynš drukujšcš, powiększa dostępne zdolnoœci produkcyjne drukarni. Takie rozwišzanie zwiększa elastycznoœć realizacji produkcji, niezależnie od tego, czy produkt końcowy powstaje w procesie drukowania, obróbki po druku i jak jest aktualnie realizowana ekspedycja. Wzrost wydajnoœci oraz wykorzystania introligatorni i ekspedycji, uzyskany dzięki zastosowaniu techniki firmy Ferag, umożliwia pełniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych maszyn rotacyjnych. Zamontowane w drukarni maszyny mogš być wykorzystywane nie tylko do drukowania produktu głównego w tak zwanym czasie goršcym, ale także do wytwarzania produktów wstępnych, dodatków, wkładek i druków reklamowych. Produkowanie tych elementów gazety wykonywane jest w czasie dodatkowym, poprawiajšcym ekonomicznoœć wykorzystania maszyny, a następnie sš one magazynowane w formie zwojów tworzonych na stacjach MultiDisc produkowanych przez Feraga. Wczeœniej przygotowywane półprodukty dołšczane sš następnie, w toku zasadniczej produkcji, do produktu głównego za poœrednictwem bębna wkładkujšcego MultiSertDrum. Absolutna nowoœć w technice zbierania wkładek Đ RollStream, który został zaprezentowany po raz pierwszy publicznoœci podczas targów IFRA-ExpoŐ02 w Barcelonie, jest kluczowym rozwišzaniem dla tego typu produkcji. W jednym z punktów referencyjnych drukarni Bakersfield w Kalifornii, gdzie sš testowane produkcyjnie maszyny firmy Ferag, dwie linie RollStream umożliwiajš zbieranie w jednym przebiegu produkcyjnym (przy pełnej prędkoœci do 45 000 egz./h) do 18 wkładek, które mogš być wkładane za poœrednictwem bębna MultiSertDrum do gazety. Nawijajšco-rozwijajšca stacja MultiDisc umożliwia wstępne magazynowanie i póŸniejsze przekazywanie do kompletowania gazet w procesie online z grzbietami produktów wstępnych. Feragowska rotacyjna technika wkładkowania umożliwia uzyskanie dużych prędkoœci podczas umieszczania w produkcie głównym gazety maksymalnie dużych iloœci wkładek. Linia transportera klamerkowego UTR firmy Ferag połšczona ze złamywakiem maszyny rotacyjnej zakończona jest zespołami pakietujšcymi MultiStack. Dzięki zastosowaniu zwrotnic przełšczajšcych produkcję istnieje możliwoœć wyboru realizacji produkcji: z poprzedzajšcym wkładkowaniem lub bez niego, ponieważ obszar wkładkowania można traktować jako ăby passÓ. Dodatkowš, opcjonalnš technikš wzbogacajšcš produkt gazetowy jest zastosowana możliwoœć wklejania kartek reklamowych za poœrednictwem przestawnej (mobilnej) doklejarki kart, dołšczanej do układów doprowadzajšcych MSD. Ulotki reklamowe można naklejać na pierwszš lub ostatniš stronę produktu głównego HP lub wstępnego VP w egzemplarzach zawieszonych w transporterze przed elementem stołu wprowadzajšcego do bębna wkładkujšcego MSD. Zainstalowane w obszarze pakietowania superszybkie układarki MultiStack posiadajš uchylne transportery przełšczajšce strumień produktów w obszarze wlotu do stackera. Uchylnym transporterem można opcjonalnie wybierać sposób produkcji pakietów: offline produkty zawkładkowane lub online gazety doprowadzane z maszyny rotacyjnej. Przyporzšdkowywanie wykonanych pakietów ekspedycyjnych stacjom załadowczym sterowane jest za pomocš systemu komputerowego PRA-PC oraz kodów kreskowych nadrukowanych na etykietach adresowych. Przekazywanie paczek zapewnia system odprowadzania PKT. Aktualna sytuacja rynkowa wymusza regionalizację produkcji gazetowej poprzez realizację dużej iloœci różnorodnych małych nakładów zgodnie z rozdzielnikiem, gdzie celowe jest wkładkowanie ukierunkowane na różne grupy odbiorców, oraz dodatkowo częstš zmianę rodzaju wkładek w procesie wkładkowania, bez przerywania produkcji. W systemie Feraga przydzielanie wkładek ustalane jest w danych produkcyjnych, a przydziałem odpowiednich wkładek steruje system sterowania liniš PRA-PC. Dyryguje on przy pełnej prędkoœci produkcyjnej w sposób w pełni automatyczny dołšczaniem i odłšczaniem odpowiednich nakładaków ręcznych JetFeeder do linii zbierajšcej RollStream. Te same dane wykorzystywane sš przez PRA-PC do indywidualnego adresowania oraz do produkcji arkuszy ochronnych z nadrukami, wytwarzanych i nakładanych na paczki przy pełnej prędkoœci produkcyjnej w systemie pakietowania MultiStack. Na przedstawiony tu sposób rozwišzania produkcji gazet z zastosowaniem zaawansowanej techniki Feraga zdecydowała się niedawno drukarnia w Kalifornii przy produkcji zregionalizowanej gazety ăBakersfield CalifornianÓ o nakładzie 92 tys. egz. W podstawowej codziennej gazecie umieszcza się do 36 wkładek, a także wykonuje się cotygodniowy dodatek ăTMCÓ o nakładzie 80 tys. egz. Wzrost wydajnoœci, poprawę jakoœci i pełnš niezależnoœć od podwykonawców osišgnięto dzięki dwóm liniom RollStream wyposażonym w 18 zespołów JetFeeder, bębnowi MultiSertDrum, stacji MultiDisc, trzem jednostkom pakietujšcym MultiStack, naklejarce kart, stacji adresujšcej drukarkš atramentowš oraz systemowi sterowania PRA-PC. Materiał dostarczony przez firmę Ferag Polska

error: Kopiowanie zabronione!