Rozpoczęła się ăBibliomaniaÓ
6 gru 2016 14:42

W niedzielę 22 kwietnia w Teatrze Wielkim miało miejsce uroczyste otwarcie Festiwalu Ksišżki ăBibliomaniaÓ. Patronat nad tš imprezš, której podstawowy cel to promocja ămody na czytanieÓ, zwłaszcza wœród młodzieży, objęła para prezydencka Đ Jolanta i Aleksander Kwaœniewscy. Organizatorami uroczystoœci byli Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Urzšd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Teatr Wielki. Przybywajšcy do Teatru Wielkiego już przed wejœciem mogli podziwiać ăGórę ksišżekÓ Đ były to ksišżki przekazane przez Bractwo dla warszawiaków, którzy mogli je nabyć za symbolicznš złotówkę. Warto wspomnieć, że tego samego dnia harcerze z Choršgwi Stołecznej ZHP rozpoczęli zbieranie starych ksišżek, które zostanš przekazane do bibliotek w Warszawie i okolicach. Uroczysty wieczór poprowadziła Katarzyna Dowbor. Na wstępie Jacek Kuœmierczyk Đ kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga Đ przedstawił zebranym cele i ideę projektu ăBibliomaniaÓ, następnie Ryszard Mikliński Đ wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Đ dokonał uroczystego otwarcia Festiwalu, a Waldemar Dšbrowski Đ dyrektor Teatru Wielkiego Đ jako gospodarz powitał goœci wyrażajšc przy tym zadowolenie z faktu, że inauguracja tego typu imprezy odbywa się właœnie na terenie Teatru Wielkiego. Program ăBibliomaniiÓ, która potrwa do 3 czerwca, zaprezentował Dariusz KuŸmina, kierownik projektu. Wrażeń artystycznych uczestnikom wieczoru także nie zabrakło: Jerzy Zelnik czytał fragmenty ksišżki ăGrek ZorbaÓ na tle projekcji fragmentów filmu Cacoyannisa o tym samym tytule, nastrojowo œpiewał Robert Gawliński, a kulminacyjnym punktem uroczystoœci był balet ăGrek ZorbaÓ, brawurowo wykonany przez zespół Teatru Wielkiego z goœcinnym udziałem œwiatowej sławy tancerza Đ Irka Muchamiedowa w roli tytułowej. Ta scena chyba dawno nie była œwiadkiem takich owacji i wielokrotnych bisów, jakimi nagrodzili artystów zachwyceni widzowie. Przypomnijmy, że w ramach Festiwalu Ksišżki przez najbliższy miesišc Warszawa będzie stolicš słowa drukowanego, a Mariensztat Đ stolicš Bibliomanii. Odbędzie się kilkadziesišt różnego rodzaju konferencji, wystaw, koncertów, happeningów, spotkań z autorami, kiermaszy i innych imprez promujšcych czytelnictwo. Festiwal zakończy panel międzynarodowy poœwięcony wzajemnym relacjom ksišżki i Internetu, który odbędzie się w Bibliotece Narodowej. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>