Roztwory zwilżające – część I
6 gru 2016 14:58

Roztwór zwilżający musi być nie tylko dostosowany do jakości wody, ale również odpowiednio dobrany w zależności od maszyny, typu zespołu zwilżającego, stosowanych form drukowych, podłoża drukowego i farby. W celu uzyskania właściwej jakości roztworu należy stosować odpowiednie dodatki do wody. Skład dodatków do roztworów zwilżających i ich funkcje Większość dodatków do wody składa się z następujących substancji: n kwasów i soli o działaniu buforującym, n substancji hydrofilowych, n środków powlekających, tensydów, n substancji homogenizujących, n inhibitorów korozji, n środków przeciwpieniących, derywatów silikonowych, n środków konserwujących. Właściwie dobrany środek zwilżający spełnia w procesie drukowania różne funkcje. Oddziaływanie na wodę Dodatek do roztworu zwilżającego powinien ustalać wartość pH roztworu w zakresie 4.8-5.3. Odpowiednia zawartość związków buforowych powinna stabilizować właściwą wartość kwasowości podczas całego drukowania nakładu, niezależnie od czynników zewnętrznych. Powinna ponadto skutecznie redukować i stabilizować napięcie powierzchniowe roztworu, co umożliwia dobre zwilżanie przy minimalnym podawaniu wody. Dobrej jakości dodatek do roztworu musi zawierać składniki działające antybakteryjnie i zapobiegać rozmnażaniu się alg, grzybów, drożdży oraz podobnych drobnoustrojów w systemie podawania wody. Powinien ponadto wiązać częściowo substancje utwardzające wodę. Oddziaływanie na farby drukarskie Ponieważ zachowanie równowagi farbowo-wodnej jest kluczowym elementem drukowania offsetowego, właściwie przygotowane roztwory zwilżające powinny mieć zdolność tworzenia stabilnej emulsji z farbą i szybko osiągać wymaganą równowagę. Jest to związane z kolejną funkcją dodatku do roztworu, a mianowicie utrzymywaniem właściwego napięcia granicznego pomiędzy roztworem a farbą. Ponadto roztwór nie powinien wywierać negatywnego wpływu na charakterystykę schnięcia farb i ich właściwości reologicznych. Oddziaływanie na formy drukowe Od jakości roztworu zwilżającego zależy powlekanie części hydrofilnych formy, które powinno być jak najlepsze i prowadzić do uzyskania w jak najkrótszym czasie czystych, właściwych wydruków. Cecha ta jest ważna nie tylko na początku drukowania, ale także przy każdym postoju i ponownym rozruchu maszyny. Dodatek do roztworu powinien skutecznie chronić warstwę formy przed uszkodzeniami chemicznymi i stabilizować jej warstwę hydrofobową. Bardzo ważnym parametrem jest również właściwa ochrona form przed korozją. Elementy hydrofilne formy mają na ogół dużą powierzchnię, a w samej formie zdarzają się kapilary sięgające aż do aluminiowej warstwy nośnej. Po wywołaniu formy zabezpiecza się ją na ogół warstwą roztworu gumy arabskiej. Jednakże guma arabska rozpuszcza się w wodzie i stosunkowo szybko zostaje wymyta przez roztwór zwilżający. Dodatek do roztworu musi zaopatrywać nieprzerwanie odpowiednie części formy w substancje, które powodują jej hydrofilność i nie parują. Substancje te osadzają się w kapilarach płyty, zapobiegając z jednej strony zjawiskom korozji, a z drugiej strony zapewniając natychmiastową drukowność z form. Zabezpieczają również powierzchnię obciągu. Dlatego też w dodatkach do roztworu stosuje się domieszki gliceryny, różnych glikoli lub gumy arabskiej. Właściwie dobrany dodatek powinien współpracować z każdym rodzajem form. cdn. Artykuł sponsorowany Fragment książki Ewy Rajnsz pt. „Barwy druku. Offset arkuszowy”

cript>