Rozwiązania JUST Normlicht w Wydawnictwie Bauer
6 gru 2016 14:45

W polskim oddziale Wydawnictwa Bauer rozpoczęły ostatnio pracę kolejne, dostarczone tu przez Zakłady Artystyczne ART, urządzenia niemieckiej firmy JUST Normlicht. Są to dwa nowe systemy oświetleniowe proofStation 20 stanowiące jedno stanowisko, umożliwiające przeglądanie prac składających się z 16 i więcej arkuszy. Zainstalowano je w dziale produkcji, stanowiącym nadrzędną komórkę kontrolną w procesie przepływu prac pomiędzy wydawnictwem a drukarniami. Podobne urządzenia posiada coraz więcej redakcji Bauera, co umożliwia im odpowiedni dobór i ocenę barw. Wydawnictwo Bauer rocznie wydaje ponad 30 tytułów i około 50 wydań specjalnych. Posiada własne drukarnie w Ciechanowie i Wykrotach oraz współpracuje z wieloma innymi zakładami poligraficznymi w Polsce. Jednym z kluczowych elementów całego procesu produkcji, co pokazały nam nasze wieloletnie doświadczenia – mówi Janusz Iwanowski, dyrektor produkcji w Wydawnictwie Bauer – jest stałe znormalizowane natężenie światła, umożliwiające w codziennej pracy odpowiedni dobór i ocenę barw. Jest ona możliwa przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Takimi od połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to zakupiliśmy pierwsze systemy, są urządzenia firmy JUST Normlicht. Praca w obydwu drukarniach Wydawnictwa Bauer oraz w zakładach z nim współpracujących (zarówno wklęsłodrukowych, jak i offsetowych) musi być oparta na takich samych systemach oświetleniowych, gwarantujących przestrzeganie ustalonych norm. Zakupione przez Wydawnictwo Bauer stoły oświetleniowe to najnowszej generacji systemy kontroli jakości koloru. Charakteryzują się wyrównanym poziomem emisji światła, zapewniają jasne, pozbawione cienia, refleksów, błysków i odbicia środowisko oświetleniowe. Wyposażone są w pięć różnych modułów oświetleniowych oraz elektroniczny sterownik. Umożliwiają pracę zdalną, co ma szczególne znaczenie, kiedy, tak jak u Bauera, niemal wszystkie prace przesyłane są przez intranet oraz internet. Systemy proofStation – mówi Janusz Iwanowski – wyposażone są nie tylko we wszystkie najnowsze technologie jakości oświetlenia, ale również w nowe możliwości odpowiadające wymaganiom najnowszych systemów proofingu. Firma JUST Normlicht to jeden z liderów w produkcji znormalizowanych technologii oświetleniowych – dodaje Sławomir Wojtaś, dyrektor w Zakładach Artystycznych ART – będąca prekursorem wszystkich pulpitów, jakie produkowane są na świecie. Wiadomo, że zjawisko zwane metameryzmem znacząco wpływa na szacowanie kolorów i jest szczególnie ważne w produkcji poligraficznej, zwłaszcza że w coraz większym zakresie następuje tu przepływ prac przez internet. Potrzebne są więc precyzyjnie określone standardy, jakie muszą spełniać wszystkie urządzenia oświetleniowe. Taką rolę odgrywa norma ISO 3664: 2000 (…). Urządzenia JUST Normlicht spełniają wszystkie kryteria tej normy dotyczące jakości światła (…)