Rozwiązania systemowe dla druku 3D
6 gru 2016 14:59

Trzy przedsiębiorstwa – jeden cel. Firmy BASF, LSS i Farsoon połączyły siły, by wspólnie tworzyć rozwiązania dla części drukowanych w technologii 3D przy użyciu metody selektywnego spiekania laserowego. BASF – jedna z wiodących na rynku światowym firm chemicznych, Farsoon Hi-tech – producent urządzeń do selektywnego spiekania laserowego i topienia oraz Laser-Sinter-Service (LSS) – dostawca usług i wsparcia dla urządzeń do druku trójwymiarowego podjęli współpracę w celu opracowywania integralnych rozwiązań dla materiałów, drukarek, technologii i usług w dziedzinie druku 3D, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Partnerzy zaprezentowali efekty swojej współpracy po raz pierwszy na targach formnext, które odbyły się w listopadzie 2015 r. we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Drukowanie przestrzenne indywidualnie ukształtowanych elementów z tworzyw sztucznych przy użyciu druku 3D zyskuje coraz większe znaczenie w przemyśle. Spiekanie laserowe jest jedną z metod używanych w tej technologii. Na podstawie trójwymiarowego wzorca laser wykonuje zarys i szkic obiektu w proszku, np. w proszku poliamidowym. Tam, gdzie promień lasera dotknie materiału, proszek topi się tworząc warstwa po warstwie trójwymiarowy przedmiot. Wiele złożonych części z tworzywa sztucznego jest na bieżąco wytwarzanych w procesie formowania wtryskowego. Jednak techniki 3D oferują decydujące zalety: generują niższe koszty produkcji w przypadku wytwarzania małych serii i są bardziej wydajne, ponieważ nie jest tu potrzebna jednorazowa forma odlewnicza. Co za tym idzie, producenci części są w stanie odpowiadać na życzenia klientów znacznie szybciej i w sposób bardziej indywidualny. Materiały oferowane obecnie na rynku nie spełniają jednak wysokich kryteriów do zastosowań przemysłowych dla elementów funkcjonalnych w odniesieniu do trwałości w długookresowym stosowaniu lub obciążeń mechanicznych i chemicznych. Dotyczy to w szczególności kształtu i wagi zoptymalizowanych elementów w sektorach: lotniczym, samochodowym i dóbr konsumpcyjnych. Oferujemy otwartą platformę, w ramach której klienci będą mogli swobodnie korzystać z materiałów dowolnego producenta – wyjaśnia Guido Elbrecht, dyrektor zarządzający w LSS. – Ponadto nasza współpraca z BASF i Farsoon jest otwarta na potencjalnych klientów w celu wspólnego opracowywania rozwiązań dla aplikacji funkcjonalnych, gdzie materiały, sprzęt i przetwarzanie są dostosowane. LSS wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa, inżynierii i usług dla rozwiązań druku przestrzennego. Dzięki specjalistycznej wiedzy LSS możliwe są skuteczne wdrożenia oraz produkcja aplikacji klienta z wykorzystaniem nowych materiałów PA6 od BASF na drukarkach 3D dostarczanych przez Farsoon. W ramach tej współpracy firma BASF opracowała proszek do procesów spiekania laserowego poliamid-6, który wspólnie z partnerami i klientami może być dostosowywany do konkretnych zastosowań. Przedmioty wykonane z tego innowacyjnego materiału wyróżniają się wyższą wytrzymałością i stabilnością cieplną niż przedmioty z dotychczas stosowanego poliamidu-12. Chcemy zaoferować naszym klientom materiały bardziej odpowiednie dla produkcji seryjnej, na przykład elementów funkcjonalnych. Osiąga się to poprzez ich właściwości przetwarzania w połączeniu z systemem oferowanym przez Farsoon – wyjaśnia dr Dirk Simon, business director Innovation Business Unit 3D-Printing w BASF. – Nasze materiały odznaczają się także dobrą zdolnością do recyklingu. Farsoon ściśle współpracował z firmami BASF i LSS w celu opracowania systemu, który będzie mógł zaoferować klientom nowe procesy i rozwiązania materiałowe – dodaje dr Xu Xiaoshu, prezes Farsoon. – Nasze doświadczenie w tworzeniu systemów do spiekania laserowego i przetwarzania materiałów, w połączeniu z doświadczeniem BASF w rozwoju właściwych tworzyw, pozwoliły na stworzenie bardzo solidnego urządzenia odpowiedniego dla szerokiej gamy zastosowań oraz materiałów. Na podstawie materiałów firm BASF, LSS i Farsoon opracowała AP