Rozwišzania SAP dla branży wydawniczej
6 gru 2016 14:43

Pierwsze w Polsce prekonfigurowane rozwišzania SAP dla branży wydawniczej zaprezentowała 20 stycznia bieżšcego roku podczas konferencji prasowej poznańska firma BCC. Przygotowany przez firmę pakiet ăSprint Branża WydawniczaÓ wraz z podobnym kierowanym do branży spożywczej to dwa pierwsze w Polsce rozwišzania branżowe, które otrzymały certyfikację SAP w ramach globalnego programu rozwišzań mySAP All-in-One. Zakłada on dostarczanie klientom z segmentu firm œredniej wielkoœci prekonfigurowanych rozwišzań informatycznych, dopasowanych do potrzeb danej branży (z rozwišzania tego typu skorzystało już ponad 4000 firm na œwiecie). W Polsce to pionierska inicjatywa firmy BCC, która specjalizuje się we wdrażaniu i rozwoju systemów SAP (od 1995 roku jest partnerem SAP). Jest ona pierwszš w Polsce firmš, która wprowadziła standardy jakoœci ISO 9001 (obecnie ISO 9001:2000) w zakresie wdrożeń SAP. Mówił o tym podczas konferencji jej prezes Đ Michał Jankowski. Obecnie proponowane przez firmę rozwišzanie powstało na bazie opracowanego trzy lata temu rozwišzania Sprint Đ prekonfigurowanego systemu dla firm œredniej wielkoœci, jedynego, jak twierdzili przedstawiciele firmy, tego typu rozwišzania na polskim rynku, które uzyskało oficjalnš rekomendację SAP Polska i zostało wdrożone już w wielu firmach, m.in. w Grupie Orkla Press Polska oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych. Unikalnoœć tych rozwišzań, co podkreœlał podczas konferencji Bartłomiej Buszczak Đ dyrektor ds. konsultingu w firmie BCC, polega przede wszystkim na możliwoœci szybszego i tańszego wdrożenia systemu SAP. Oferowane przez BCC rozwišzanie jest odpowiedziš na potrzeby firm œredniej wielkoœci i jest œciœle dopasowane do potrzeb danej branży. MD