Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie
6 gru 2016 14:59

Z danych opublikowanych przez Factors Chain International (FCI), międzynarodową organizację zrzeszającą największe firmy faktoringowe wynika, że w 2014 roku europejski rynek faktoringu wzrósł o blisko 10 proc. (9,8 proc r/r). W Polsce wartość wierzytelności wykupionych w 2014 r. przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) była o 17,31 proc. wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 114,5 mld zł. W Europie, która jest największym rynkiem faktoringu na świecie, wartość ta wyniosła blisko 1487 mld euro. Badanie EFL wśród MŚP W celu zrozumienia możliwości rozwoju firm z sektora MŚP, EFL (Europejski Fundusz Leasingowy) opracował indeks „Barometr EFL”, którego zadaniem jest pokazanie poziomu orientacji firm z sektora MŚP co do wzrostu. Barometr EFL1 powstał w oparciu o wskaźniki związane z przewidywanym poziomem sprzedaży, prognozowanym utrzymaniem płynności finansowej, planowanymi inwestycjami w środki trwałe oraz szacowanym poziomem zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Na początku roku jego wartość wyniosła 54,3 pkt. Oznacza to, że kondycja finansowa większości przedsiębiorstw MŚP jest na poziomie wyższym o ponad 4 pkt. od progu OR, który wskazuje na ograniczony rozwój i dużą niepewność przedsiębiorców. We wszystkich czterech badanych obszarach odsetek przedsiębiorców wskazujących na wzrost sprzedaży, lepszą płynność, wzrost zapotrzebowania na środki zewnętrzne czy też wzrost skłonności inwestycyjnej w środki trwałe jest wyższy niż odsetek firm, które prognozują spadki. Blisko 9,5 proc. przedsiębiorców sięga po faktoring Przedsiębiorcy pytani o płynność finansową w zdecydowanej większości deklarowali, że będzie ona taka sama (68,4 proc.) lub wyższa (14,5 proc.) niż w minionym roku. Niecałe 4 proc. respondentów nie potrafiło określić, czy poziom płynności finansowej ulegnie zmianie. Zaledwie 13,8 proc. uważało, że będzie ona gorsza. Jej pogorszenie zgłaszali głównie mali i średni przedsiębiorcy z branży transportowej. Z badania przeprowadzonego przez EFL wynika, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po faktoring jako zewnętrzne źródło finansowania inwestycji. Z opublikowanego w 2011 roku raportu EFL „MŚP pod lupą” 2 wynika, że dla 46 proc. przedsiębiorców kredyt bankowy był głównym źródłem finansowania bieżącej działalności, co trzecie przedsiębiorstwo miało podpisaną umowę leasingu, a wykorzystanie faktoringu deklarowało 4 proc. badanych. W najnowszym badaniu Barometru EFL korzystanie z faktoringu deklaruje 9,3 proc. przedsiębiorców. Faktoring zyskuje na znaczeniu i powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych – mówi Stanisław Atanasow, prezes zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA. – Jest on doskonałym narzędziem dla firm, które muszą funkcjonować w zmieniającej się i niepewnej sytuacji rynkowej. Jak pokazują dane, polscy przedsiębiorcy coraz bardziej przekonują się do tej usługi, niemniej jeszcze nieco brakuje do osiągnięcia europejskiego poziomu zainteresowania ofertą firm faktoringowych. Opracowano na podstawie materiałów Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>