Rynek książki w Polsce 2009
6 gru 2016 14:52

Dwunasta już edycja kompendium „Rynek książki w Polsce” ukazała się po raz pierwszy w 5 tomach: „Wydawnictwa” (autorzy: Łukasz Gołębiewski, Jakub Frołow, Paweł Waszczyk), Dystrybucja” (Ł. Gołębiewski, J. Frołow), „Poligrafia” (Tomasz Nowak), „Papier” (Piotr Dobrołęcki) oraz „Who is Who” (Ewa Tenderenda-Ożóg, P. Dobrołęcki). Wydawcą jest Biblioteka Analiz. W najobszerniejszym tomie „Wydawnictwa” omówiono – podobnie jak w poprzednich edycjach – najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo-księgarskim w 2008 roku, główne trendy na rynku wydawniczym oraz prognozy dla tegoż rynku. Warto przypomnieć, że wg wstępnych szacunków rynek książki w trudnym dla gospodarki roku 2009 osiągnął wartość 2,87 mld zł, a przychody wydawców spadły jedynie o 1,4 proc. w porównaniu z bardzo dobrym rokiem 2008. Tom zawiera również ranking wydawnictw oraz prezentację największych oficyn w 2008 roku. Jak czytamy w słowie od wydawcy: „Nowa edycja wprowadza szerzej tematy związane ze zmieniającymi się technologiami dystrybucji treści. Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju rynku książek audio oraz w przededniu cyfrowej rewolucji, która spowoduje głębokie zmiany w modelach biznesowych firm wydawniczych. Książka w pliku, której powielenie, dystrybucja i składowanie nic nie kosztują, coraz częściej zaczyna być przedmiotem transakcji handlowych, a nie tylko elementem nielegalnej wymiany w sieciach peer-to-peer.” Tom „Dystrybucja” zawiera informacje nt. księgarstwa hurtowego i detalicznego oraz sprzedaży bezpośredniej, a także importu i eksportu książek. „Who is Who” to prezentacja sylwetek osób związanych z wydawaniem, dystrybucją i promocją książek oraz bibliotekarstwem. W tomie „Poligrafia” Tomasz Nowak pokusił się o skrótową charakterystykę rynku poligraficznego w Polsce oraz występujących na nim trendów. Opracowanie zawiera też rankingi drukarń dziełowych prowadzone od kilku lat przez różne podmioty, prezentację wybranych drukarń, a także rozdział poświęcony producentom i dystrybutorom maszyn i materiałów poligraficznych. Wymieniono również ważniejsze branżowe nagrody i certyfikaty, portale poligraficzne oraz najważniejsze stowarzyszenia i organizacje działające w branży. Część merytoryczną zamyka kalendarium najważniejszych wydarzeń 2008 roku związanych bardziej lub mniej z poligrafią. Jeśli czytelnik sięgnie dalej, do wykazu tekstów źródłowych, raczej zdziwi go fakt, że w zdecydowanie zdecydowanej (by sparafrazować klasyka) większości źródło stanowi miesięcznik branżowy „Print & Publishing”, z którym autor do niedawna był związany zawodowo, co chyba stanowiło główne kryterium doboru źródła. Po raz pierwszy wyodrębniono zagadnienia związane z rynkiem papierniczym, dotychczas w zakresie podstawowym ujmowane w tomie „Poligrafia”. Tom „Papier” zawiera informacje na temat rynku papierniczego na świecie i w Polsce, producentów papieru – krajowych i zagranicznych, dystrybutorów działających na polskim rynku, a także instytucji, organizacji i czasopism branżowych. Podano także niektóre przydatne dane techniczne, a w Appendiksie zamieszczono tekst „Nowe papiery do drukowania cyfrowego i offsetowego” autorstwa Stefana Jakucewicza, którego książkami z serii Ecco-Teka, podobnie jak fachowymi tekstami z „Przeglądu Papierniczego”, wspierał się autor przy opracowaniu tego tomu. Informacje w nim zawarte z pewnością okażą się przydatne dla wydawców. Jakkolwiek obraz nieco zaciemnia fakt, że wśród instytucji związanych z papierem znalazł się Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, a do czasopism branżowych zaliczono „Świat Druku” i Poligrafikę. To raczej lekka dezinformacja, ponieważ same nazwy wskazują, że chodzi tu o poligrafię, a nie papier (choć te dziedziny są pokrewne i tematyka papiernicza gości na łamach obu miesięczników) i miejsce wymienionych jest w tomie „Poligrafia”. Niemniej o popularności wydawnictwa „Rynek książki w Polsce” i potrzebie posiadania takiej skondensowanej wiedzy nt. branży wydawniczej (z przyległościami) z pewnością świadczą zarówno 12 kolejnych jego wydań, jak i fakt rozszerzania tematyki na kolejne obszary. Podczas promocji omawianej edycji na ubiegłorocznych Targach Książki w Krakowie uczestnicy spotkania sugerowali, że kolejne wydanie 2010 należałoby uzupełnić o 6. tom poświęcony nowym mediom w branży wydawniczej. Być może te sugestie zostaną uwzględnione. Na razie w grudniu ub.r. ukazał się numer specjalny „Biblioteki Analiz” –„W dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009)”. Jak więc widać, wydawca „trzyma rękę na pulsie”. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>