Sanwa Đ japońska precyzja wykrawania
6 gru 2016 14:43

Japońska firma Sanwa opracowała sztandarowy w swej ofercie model TRP-1060-SE, którego bardzo bogate wyposażenie podstawowe pozwala na optymalnš pracę z szerokš paletš wyrobów papierniczych poczšwszy od papieru poprzez papier samoprzylepny, karton, mikrofalę oraz mikrofalę kaszerowanš na tekturach litych kończšc. Nakładanie Đ podajnik Aby zapewnić bezproblemowš pracę z trudnymi stosami, Sanwa opracowała nowoczesny podajnik z rozbudowanš głowicš podajšcš, który doskonale radzi sobie z podawaniem papierów już od gramatury 70-80 g/m2 aż po tekturę falistš do fali B. Dwusystemowa głowica podajšca wyposażona jest w ssawki podnoszšce i podajšce z niezależnš regulacjš wysokoœci, kšta pochylenia i siły zasysania, co w połšczeniu z wielopunktowym systemem separacji powietrznej i mechanicznej oraz regulacjami położenia stosu pozwala uzyskać pewne podawanie arkuszy nawet przy nieregularnym i bardzo pofalowanym stosie. Automaty wykrawajšce Sanwa sš standardowo wyposażone w system podawania non-stop, który pozwala na nieprzerwanš pracę przy dużych nakładach. Stół spływowy Đ ustawienie arkusza Dwie pary marek czołowych i dwie marki boczne Đ po stronie operatora i napędu zapewniajš swobodny wybór strony arkusza, dla której zostanie zachowany register. Dokładna regulacja wszystkich marek możliwa jest w czasie pracy maszyny, wszystkie sš wyposażone w czujniki optoelektroniczne kontrolujšce poprawnoœć registra. Pracę z różnorodnymi materiałami ułatwiajš unikalne marki boczne Sanwy. Obydwie mogš pracować w trybie ăpchnijÓ lub ăcišgnijÓ, zaœ przełšczanie między trybami wymaga tylko przestawienia dŸwigni. Tryb ăcišgnijÓ używany jest do pracy z papierem i kartonem, tryb ăpchnijÓ dla grubych tektur litych, falistych i mikrofali kaszerowanej. Czujniki zapobiegajšce pobraniu dwóch arkuszy i uszkodzeniu maszyny sš zdublowane Đ znajdujš się przy wejœciu na stół spływowy i przy markach bocznych. Transport arkusza Sanwa opracowała 210-stopniowe podawanie papieru, które zapewnia bardzo wysokš stabilnoœć prowadzenia arkuszy w maszynie. Za poœrednictwem lekkich chwytaków z pewnym, oddolnym chwytem arkusz jest płynnie przyspieszany i hamowany w kolejnych fazach transportu, co do absolutnego minimum zmniejsza ryzyko przesunięć, wypadnięcia czy rozerwania wykrojonego arkusza. W efekcie tak dla papieru, jak i ciężkich arkuszy tektury litej nawet przy wysokich prędkoœciach pracy otrzymuje się wysokš precyzję wykrawania i tłoczenia. Dodatkowym elementem wspomagajšcym wycinanie papieru jest system dysz wytwarzajšcy poduszkę powietrznš, ułatwiajšcš transport arkuszy pomiędzy sekcjš wycinania i usuwania nieużytków. Sekcja wycinania Sanwa TRP 1060-SE jest szczególnie silnš maszynš: przy całkowitej wadze 16,5 tony siła nacisku sięga 300 ton. W praktyce pozwala to z wysokimi prędkoœciami wykrawać gęsto umieszczone użytki na arkuszu tektury litej o gruboœci 2,3 mm. Automaty wykrawajšco-tłoczšce Sanwa sš standardowo wyposażone w tzw. system cienkiej płyty. Podczas pracy z cienkimi płytami, 4 mm płyta wykrawajšca jest używana razem z 1 mm cienkš płytš. Stacja oczyszczania z nieużytków Stacja usuwania nieużytków automatycznie oczyszcza arkusz ze wszystkich wewnętrznych œcinków i końcowych krawędzi, stosownie do położenia użytków na arkuszu. Usunięcie nieużytków pozwala na skrócenie czasu dostępu do gotowego produktu. Wykładanie System wykładania non-stop z kurtynš automatycznš należy do podstawowego wyposażenia Sanwy i pozwala na odbiór produkcji oraz wymianę palet bez zatrzymywania maszyny. Dodatkowym ułatwieniem jest wrzutnik fiszek, który po każdej zadanej liczbie arkuszy wstrzeliwuje w stos przekładki z papierowej taœmy, ułatwiajšc liczenie gotowej produkcji i oznaczenie makulatury. Sterowanie Đ niezawodnoœć Cyfrowy system sterowania Sanwy zbudowano w oparciu o niezawodny sterownik przemysłowy MELSEC. Dwa sterujšce ekrany dotykowe, umieszczone w sekcji cięcia i na wykładaniu, pozwalajš na komfortowš komunikację operator Đ maszyna. System diagnostyki dostarcza kompletnych informacji nt. aktualnego stanu maszyny. Komunikaty sš wyœwietlane w języku polskim na ekranach dotykowych i sygnalizujš m.in.: zadziałanie detektorów, identyfikację błędów, czasu przygotowania, pracy i postoju, prędkoœć maszyny. Bogate wyposażenie oraz przyjazne sterowanie maszynš majš na celu ograniczenie do minimum błędu operatora, którego sumienna praca i umiejętne posługiwanie się maszynš to klucz do każdej prawidłowo wykonanej pracy. Wychodzšc z tego założenia serwis firmy Sanwa przy sprzedaży każdej maszyny szkoli wszystkich operatorów we wprawnym posługiwaniu się automatem wykrawajšcym. W Polsce sprzedano trzy nowe automaty wykrawajšce SANWA TRP-1060-SE, a wyłšcznym przedstawicielem japońskiej firmy na Polskę jest firma M.M. Druk Serwis z Krakowa. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!