Saueressig Polska inaczej!
6 gru 2016 14:42

Reportażem z pobytu w firmie Saueressig Polska w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem, będšcej producentem form drukowych dla drukarń wklęsło-drukowych (z wyjštkiem drukarń prasowych) kończymy przeglšd grupy producentów tych form. Dotychczas przedstawiliœmy kolejno firmy: Janoschka Polska, Wetzel Polska i Grupę Kęty. W stosunku do wymienionych Đ firma w Tarnowie Podgórnym produkuje nie tylko cylindry wklęsłodrukowe, ale również formy drukowe flekso-graficzne. Opiera się zatem ăna dwóch nogachŐ. Naszym rozmówcš był dyrektor Józef Ferber. Na poczštek Đ trochę historii, zwišzanej z powstaniem firmy w Tarnowie Podgórnym, będšcej filiš niemieckiego producenta Saueressig GmbH w miejscowoœci Vreden, gdzie zatrudnionych jest 600 pracowników. Zakład działa ponad trzy lata Đ mówi dyrektor Ferber Đ ja kieruję nim przez ostatnie prawie 2 lata, ale przede mnš w okresie jednego roku przewinęło się kilku szefów. Wiem, że na uroczystoœć otwarcia firmy zaproszony był przedstawiciel redakcji POLIGRAFIKI, przygotowałem więc na nasze dzisiejsze spotkanie kopię reportażu sprzed trzech lat. Na poczštku zatrudnialiœmy 8 osób, dziœ zatrudniamy 32 pracowników. Od dwóch tygodni pracujemy na trzy zmiany wykonujšc 2400-2600 cylindrów. Oferta zakładu w Tarnowie Podgórnym obejmuje segment reprodukcji tak dla techniki wklęsłodrukowej, jak i fleksograficznej, przeznaczonej przede wszystkim dla branży opakowań. W zakresie form wklęsłodrukowych wykonujemy grawerowanie elektromechaniczne lub z zastosowaniem najnowszych technologii za pomocš promienia laserowego (digiform), wraz z wykonywaniem rdzeni stalowych, miedziowaniem, drukiem próbnym, chromowaniem, odchromowywaniem i ponownym chromowaniem cylindrów. W zakresie form fleksograficznych jest to produkcja cyfrowo obrobionych płyt fotopolimerowych za pomocš techniki laserowej (digisleeve) we wszystkich dostępnych na rynku formatach i gruboœciach od 1,14 do 2,84 mm. Dyrektor Ferber kontynuuje: Naszš ofertę wzbogacajš dodatkowo produkty niemieckiej centrali w Verden, a mianowicie cylindry wklęsłodrukowe dla przemysłu opakowań, dekoracyjnego i tapetowego Đ wraz z reprodukcjš o długoœci cylindra do 6000 mm, oraz formy fleksograficzne naœwietlane laserem Đ jako fotopolimerowe formy ăbez końcaŐŐ lub bez miejsca łšczenia. Z kolei chcę wymienić produkcję bezpoœrednio naœwietlanych laserem gumowych form drukowych ăbez końcaŐŐ i bez miejsca łšczenia Đ lub też alternatywnie metodš NOVOTEC. Oferujemy też urzšdzenia do kontroli wydruków próbnych farb stosowanych we wklęsłodruku i fleksografii (Saueressig System). W naszej ofercie mamy też cylindry tłoczšce dla wszystkich rodzajów i metod tłoczeń, stalowe lub powlekane tworzywem sztucznym. Kolejnym produktem oferowanym przez nas sš tuleje (sleeves) z tworzywa GFK dla techniki fleksograficznej oraz walce rastrowe z elektronicznie skonstruowanš geometriš rastra, grawerowane w miedzi ewentualnie laserowane w ceramice Đ we wszystkich kształtach i wymiarach. Charakteryzujšc ofertę firmy dyrektor Ferber podkreœlił, iż jako jedyni w Polsce stosujš chemiczne trawienie miedzianych cylindrów rotograwiurowych po ich wstępnym naœwietleniu laserem. Jest to ogromnie ważne dla klientów produkujšcych opakowania na tytoń, pozwala bowiem uniknšć tak zwanych ăzšbków piłyŐ Đ litery tekstu sš ostre, bez usterek ăzšbkowychŐŐ. Wymieniajšc najważniejszych klientów dyrektor Ferber podkreœlił szczególnš rolę Nordenii; do znaczniejszych klientów należš również firmy Amcor, Teich, Parkside Flexibles (Złotów). Jednak formy drukowe wykonywane w Tarnowie Podgórnym sš przeznaczone nie tylko dla drukarń produkujšcych opakowania. Ważnymi klientami sš firmy wykonujšce produkty dekoracyjne, w tym: Schattdecor (największy w Polsce producent oklein meblowych, w budynku którego mieœci się Saueressig Polska), Ergis, producenci tapet (WAB) i wykładzin podłogowych (Gamrat). Rynki wschodnie, na które firma z Tarnowa dostarcza już swoje cylindry, sš obiektem jej zainteresowań, szczególnie rynek rosyjski (ale także Białoruœ). Saueressig uczestniczy w targach organizowanych przez naszych wschodnich sšsiadów, a dyrektor Ferber jest przekonany o możliwoœciach eksportu na wschód. Na zakończenie nasz rozmówca podkreœlił wysokie kwalifikacje i zaangażowanie pracowników, ich umiejętnoœci innowacyjne oraz stałe podnoszenie kwalifikacji. Gratulujšc sukcesów dyrektorowi i całej załodze uzyskaliœmy zapewnienie o chęci współpracy z naszš redakcjš w ramach uruchomionego nowego działu Fleksografia & Wklęsłodruk.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>