Schattdecor – drukarnia XXI wieku
6 gru 2016 14:43

Uruchamiajšc wiosnš ubiegłego roku w Poligrafice dział Fleksografia&Wklęsłodruk wychodziliœmy z założenia, iż zdominowana przez offset technika i technologia wklęsłodruku odzyskuje utracony udział w rynku. Postęp techniczny spowodował zmiany w technice wklęsłodruku umożliwiajšce umocnienie należnej jej pozycji na rynku. Temat ten będzie m.in. omawiany podczas zjazdu ERA Đ Europejskiego Stowarzyszenia Wklęsłodruku Đ który odbędzie się w maju w warszawskim hotelu Sheraton. W tym wydaniu chcemy przedstawić Schattdecor, drukarnię XXI wieku mieszczšcš się w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem Đ jednej z najbogatszych gmin w Polsce. W drukarni tej stosowana jest właœnie technika wklęsłodrukowa. Jej produktem nie jest jednak ani prasa, ani opakowania, ani papiery wartoœciowe, lecz papier dekoracyjny majšcy zastosowanie w przemyœle płyt wiórowych służšcy do ich laminowania, a stanowišcy materiał wyjœciowy do produkcji mebli, jak również paneli podłogowych. Podłoże do druku to specjalny papier produkowany przez papiernię Maltadecor z Poznania. Farby stosowane do zadruku papierów dekoracyjnych sš farbami wodnymi o wysokiej œwiatłotrwałoœci (powyżej 6 stopni wg międzynarodowej skali wełny) niezawierajšcymi pigmentów metali ciężkich. Jest to podyktowane tym, że papiery w produkcie finalnym, tj. meblach, panelach podłogowych, sš w stałym kontakcie z nami, z dziećmi. Oczyszczalnia œcieków, którš firma posiada, oczyszcza wszystkie œcieki a osady sš przekazywane do utylizacji. Wzory, które powstajš w tej drukarni, to wzory imitujšce naturalne drewno, jak buki, dęby, orzechy, mahonie, klony itp. oraz imitujšce naturalne kamienie i inne fantazyjne wzory. Mamy z nimi kontakt codziennie w naszych mieszkaniach. Należy przypuszczać, że wiele osób nie wie, iż meble w ich mieszkaniach to nie naturalna okleina, ale właœnie papier dekoracyjny, oczywiœcie trudny do rozpoznania po przetworzeniu. Makulatura powstajšca podczas drukowania trafia z powrotem do producenta podłoża (fabryki Maltadecor). Firma Schattdecor posiada 4 maszyny rotacyjne wklęsłodrukowe fir-my Kochsiek: 2 maszyny 3-kolorowe i 2 maszyny 4-kolorowe. Formy drukowe Đ cylindry drukarskie sš zakupywane z zewnštrz i na bieżšco regenerowane w firmie Sauer-essig Polska, która również znajduje się w Tarnowie Podgórnym. Zakład posiada automatyczny regał wysokiego składowania firmy Effing do przechowywania cylindrów drukarskich Đ jest ich ok. 150 sztuk Đ oraz preserów w liczbie 100 sztuk. Zakład zajmuje powierzchnię 12 tysięcy m2, zatrudnia 90 pracowników. Oprowadzajšca nas Wanda Zyburska, członek zarzšdu firmy w Polsce (drugi członek zarzšdu to Roland Auer), zapoznała nas pokrótce z historiš powstania firmy. Założył jš w 1985 roku Walter Schatt w Thansau (Górna Bawaria). Firma rozwijała się bardzo dynamicznie Đ powstały filie w Polsce, Rosji, Chinach i we Włoszech. Zakład w Polsce i zakłady w innych krajach stanowiš kopie, tak co do zewnętrznego wyglšdu budynków, jak i wnętrz: pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i biurowych. Zarówno kolorystyka na zewnštrz i wewnštrz, jak i ubrania pracowników sš identyczne we wszystkich krajach. Zdumiewajšco rozbudowane sš struktury socjalne w firmie, widzi się tu wyjštkowš dbałoœć o pracowników. Kantyna, pomieszczenia sanitarne, szatnie, pralnica i suszarnia umożliwiajš zachowanie czystoœci (a nawet elegancji ubrań). Na zewnštrz budynku znajduje się ogród z dwoma stawami oraz stoliki i krzesła, przy których można wypoczšć. Kawa i herbata sš bezpłatne. Tak jest we wszystkich filiach Schattdecoru. Wspierane jest także podwyższanie kwalifikacji przez pracowników (w tym szkolenia w centrali w Thansau oraz nauka języków obcych). Wszystko to oddziałuje na poziom kultury załogi, która jest stabilna: ăstšd się nie odchodzi...Ó Czystoœć pomieszczeń i maszyn jest wręcz laboratoryjna, zaœ same laboratoria znajdujš się bezpoœrednio w hali produkcyjnej. Dekory Đ papiery dekoracyjne drewno- i kamieniopodobne oraz fantazyjne Đ sš dostarczane na rynek w Polsce i w Europie Wschodniej. Zakład w Polsce ukierunkowany jest na wschód, pomimo że w Rosji sš zakłady produkcyjne Schattdecoru. Założyciel firmy realizuje okreœlonš filozofię działania. Jest ona zawarta w specjalnej broszurze, gdzie po preambule Waltera Schatta scharakteryzowane sš: cele pracy w firmie, jej posłannictwo, zasady współpracy oraz zasady organizacji i zarzšdzania. Na końcu można znaleŸć stwierdzenie: ăPrzyszłoœć jest sprawš otwartšÓ.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>