Schlott Sebaldus trzeciš drukarniš wklęsłodrukowš w Europie
6 gru 2016 14:42

Rada nadzorcza Schlott Sebaldus AG zatwierdziła przejęcie przez tę firmę grupy Broschek z Hamburga. Umowę przejęcia podpisano 23 wrzeœnia. Przejmujšc hamburskš spółkę Broschek o długich tradycjach (powstała ona w roku 1808) Schlott Sebaldus metodycznie realizuje swojš strategię rozwoju. Dzięki przejęciu ta niemiecka drukarnia z siedzibš we Freudenstatt, œwiadczšca usługi z zakresu cross-mediów (offset, wklęsłodruk, technika cyfrowa, marketing bezpoœredni) zajmie trzecie miejsce wœród drukarń wklęsłodrukowych w Europie i osišgnie blisko 10% udział w rynku europejskim. Nikolaus Broschek (61) został mianowany dyrektorem spółki Schlott Sebaldus AG. Będzie on odpowiedzialny nie tylko za integrację swojego przedsiębiorstwa z grupš Schlott Sebaldus, ale przede wszystkim za rozszerzenie działalnoœci handlowej za granicš. Silna pozycja firmy Broschek w dziedzinie eksportu (jeœli chodzi o prace wykonywane technikš wklęsłodrukowš, Broschek realizuje 60% swoich obrotów za granicš, w krajach Europy) pozwoli grupie Schlott Sebaldus wzmocnić swój udział w ważnych rynkach europejskich, zwłaszcza w W. Brytanii, Skandynawii, Francji i Holandii. W skład grupy Broschek wchodzš trzy przedsiębiorstwa: Broschek Tiefdruck drukuje katalogi, magazyny i broszury technikš wklęsłodrukowš; Broschek Rollenoffset wykonuje wkładki, prospekty, magazyny i katalogi technikš offsetu zwojowego, natomiast Broschek Service specjalizuje się w przemysłowej obróbce po druku, konfekcjonowaniu gotowych druków i przygotowywaniu ich do wysyłki. Nowo powstała grupa chce również rozwinšć działalnoœć w skali międzynarodowej w takich nowych dziedzinach, jak marketing bezpoœredni i usługi cyfrowe. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ