Sekcja Poligrafów o aktualnych wydarzeniach w branży
6 gru 2016 14:50

16 czerwca br. w siedzibie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego odbyło się kolejne zebranie zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Chęsy, prezes zarządu Sekcji Poligrafów, a wśród jego uczestników znaleźli się m.in.: Karol Marzec, Bogdan Wyrzykowski, Andrzej Szaefer, Krzysztof Stępień, Marek Kryczka, Apolinary Brodecki oraz Andrzej Palacz. Zebranie Sekcji Poligrafów SIMP było swoistym podsumowaniem ostatnich wydarzeń na polskim rynku poligraficznym. Do głównych tematów spotkania należały kwietniowe targi Poligrafia 2009, które obfitowały m.in. w liczne konferencje branżowe i podczas których przyznano Złote Medale MTP. Na zebraniu poruszono także kwestie zakończonego niedawno konkursu o nagrody „Złotego Gryfa” i początku działalności Funduszu Poręczeń Kredytowych dla Poligrafii, który – jak zaznaczali uczestnicy spotkania – jest pierwszym w Polsce funduszem poręczeń na skalę ogólnokrajową. Tadeusz Chęsy, który osobiście podpisał deklarację przystąpienia do funduszu, zachęcał zebranych do propagowania idei funduszu wśród innych członków SIMP. Istotnym, a zarazem dyskusyjnym tematem dla zebranych okazała się także inicjatywa wprowadzenia certyfikatów SIMP, którymi Sekcja będzie odznaczała te drukarnie, które spełnią określone wcześniej kryteria. Opracowaniem regulaminu i zasad przyznawania wyróżnień zajmie się – powołana podczas spotkania – komisja, która rozstrzygnie także, czy będą one nadawane jedynie członkom SIMP, czy pracownikom wszystkich drukarń w Polsce. Kolejnym punktem obrad była działalność Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, która zajmuje się przede wszystkim wielopłaszczyznowym wspieraniem szkolnictwa poligraficznego. Fundacja jest w trakcie zmiany siedziby i niedawno powołała nowy zarząd. Fundacja jest także inicjatorem Forów Poligrafii (do tej pory odbyły się dwie edycje imprezy). Ostatni temat zebrania dotyczył planowanej na przełomie lat 2009/2010 naukowej konferencji poligraficznej w Poznaniu. Szczegóły przedsięwzięcia nie są jeszcze znane, ale już wiadomo, że Tadeusz Chęsy podpisał akces i Sekcja Poligrafów SIMP weźmie w nim aktywny udział. Podczas spotkania prezes Chęsy poruszył także inny ważny dla Sekcji Poligrafów aspekt – kwestię integracji jej członków. Powołując się na przykład rodzinnej atmosfery, zrozumienia i wspólnoty panujących m.in. w bydgoskim oddziale SIMP, wyraził on nadzieję, że również działacze w innych miastach Polski zintegrują się na podobną skalę. DA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>