Seminarium na temat zakupu i sprzedaży praw autorskich
6 gru 2016 14:42

W dniach 14 i 15 maja w siedzibie PWN w Warszawie odbywało się seminarium dla wydawców nt. zakupu i sprzedaży praw autorskich, organizowane przez Publishing Institute oraz Polskš Izbę Ksišżki w ramach unijnego programu ăLeonardo da VinciÓ. Jednym z patronów medialnych seminarium była Poligrafika. Szkolenie prowadziła w języku angielskim pani Lynette Owen z wydawnictwa Pearson Education, które jest wielkš wielonarodowš grupš zajmujšcš się publikacjami szkolnymi i akademickimi oraz zawodowymi. Pani Owen omówiła szczegółowo Đ posługujšc się przykładami z praktyki wydawniczej Đ zagadnienia zwišzane z zawarciem umowy o przekład, produkcję i publikację dzieła oraz umowy o wspólne wydanie (koedycję) z wydawcš zagranicznym (m.in. terminy, płatnoœci, szczegóły techniczne zwišzane z produkcjš, sposób transportu i dystrybucji). Wyczerpujšco odpowiadała również na pytania zadawane przez polskich wydawców uczestniczšcych w seminarium. Zainteresowanie tematem obrotu prawami autorskimi wœród polskich wydawców ostatnio coraz bardziej wzrasta; również w czasie odbywajšcych się właœnie w Warszawie 46. Międzynarodowych Targów Ksišżki zorganizowane zostało przez Polskš Izbę Ksišżki i ambasadę Francji seminarium poœwięcone sprzedaży praw autorskich, które zgromadziło wielu uczestników. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>