Seybold ocenia systemy workflow
6 gru 2016 14:43

W tegorocznym rankingu systemów workflow przeprowadzonym podczas seminarium Seybolda ex-aequo zwyciężyły produkty czterech firm: RIPIT, Screen, Esko-Graphics, Agfa. Wœród najwyżej ocenionych systemów znalazł się m.in. Trueflow firmy Screen, który został też uznany za system o najlepszej relacji efektywnoœci do ceny. Trueflow jest zautomatyzowanym systemem workflow przeznaczonym do produkcji i kontroli prepress, opartym na przeglšdarce internetowej. System automatycznie obsługuje nadchodzšce pliki formatów PostScript 3 oraz natywne PDF 1.4 (także wersje wczeœniejsze), jest całkowicie przezroczysty, sprawdza poprawnoœć plików, posiada OPI, wykonuje operacje takie jak trapping oraz impozycja. Ponieważ Trueflow produkuje pliki w standardowych formatach TIFF, PDF oraz PostScript, może obsługiwać urzšdzenia nie tylko Screena, lecz także dowolnego innego producenta naœwietlarek do filmów i płyt. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf

error: Kopiowanie zabronione!