Sicpa inwestuje w opakowania
6 gru 2016 14:42

Szwajcarska grupa Sicpa należy do największych œwiatowych producentów farb i lakierów. Ostatnio jej zarzšd poinformował, że firma zamierza dynamicznie inwestować w sektor opakowań. Projekt zwišzany z tymi planami nosi nazwę Europlatform i ma œciœle okreœlić rolę każdej jednostki produkcyjnej w ramach nowej polityki przemysłowej i handlowej. Celem jest lepsze przystosowanie produkcji do przeobrażeń zachodzšcych na rynku i zmieniajšcego się zapotrzebowania, a także œciœlejsze zwišzanie się z sektorem opakowań, który Đ jak to okreœlił dyrektor generalny Sicpy na Europę Południowš, Marc de Saint Pol Đ stanowi permanentne techniczne wyzwanie dla producentów urzšdzeń i materiałów. De Saint Pol dodał również, że w roku 2003 Sicpa będzie jednym z dwóch œwiatowych producentów farb do drukowania opakowań obecnych we wszystkich krajach. Œwiatowy rynek farb generuje obroty w wysokoœci 12,5 mld euro. Jest on zdominowany przez 15 wielkich firm, których łšczny udział w rynku wynosi 76%. Sicpa zajmuje 4. miejsce za koncernami Sun, Toyo Sakata i Flint Ink, a jej udział rynkowy to 5,3%. Specjalizuje się głównie w farbach do zastosowań specjalnych i zabezpieczeń (m.in. farby niewidoczne); w tej dziedzinie jest œwiatowym liderem. Poza tym produkuje farby do różnych zastosowań, m.in. dla branży wydawniczej i opakowaniowej. W cišgu ostatnich dwóch lat grupa poczyniła znaczšce inwestycje. W ramach południowoeuropejskiego oddziału Sicpy uruchomiono fabrykę w Hiszpanii, dwie linie produkcyjne we Włoszech (farby wodne i rozpuszczalnikowe) oraz Color Center w Barcelonie. Natomiast Sicpa Francja zainwestowała 7,6 mln euro w fabrykę w Annemasse (Górna Sabaudia). Oprócz wielu linii produkcyjnych mieœci się tam również europejskie centrum badań grupy dot. farb płynnych. Sicpa Francja wdrożyła także plany reorganizacji pracy i modernizacji produkcji. Ten drugi plan pozwolił m.in. na uruchomienie w Annemasse dwóch nowoczesnych automatycznych linii rozcierania farb płynnych; trzecia linia ruszy w przyszłym miesišcu. Dzięki tym instalacjom Sicpa znalazła się w czołówce producentów farb pod względem innowacyjnoœci. Zastosowano w nich bowiem technologie zapożyczone z przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, unikalne w produkcji farb, pozwalajšce na zwiększenie produktywnoœci o 30-40%. Na cišgłš modernizację zakładu w Annemasse Sicpa co roku poœwięcała 6-7 mln euro. Do tego należy dodać milion euro, które grupa będzie przeznaczać corocznie aż do roku 2006 na wyposażenie i procedury gwarantujšce bezpieczeństwo pracy. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ