SICPA: nowe rozwišzania w drukowaniu opakowań giętkich
6 gru 2016 14:43

Funkcja farby uległa ostatnio zmianie: z podstawowej funkcji dekoracyjnej do ważnego integralnego elementu składowego coraz bardziej wymyœlnych opakowań. Rynek opakowań laminowanych, zamykanych na zimno, etykiet termokurczliwych wymaga coraz bardziej wyszukanych farb. Od farb oczekuje się coraz lepszych właœciwoœci, takich jak: Ľ wysokie siły delaminacji, przyczepnoœć do szerokiej gamy materiałów, odpornoœć chemiczna, doskonała praca na szybkich maszynach pakujšcych; Ľ cišgle zaostrzane wymagania sensoryczne oraz higieniczne: bezzapachowoœć, niska retencja rozpuszczalników, wysokie siły połšczeń, odpornoœć na temperatury zgrzewania mogšce powodować dekompozycję składników z wydzieleniem par oraz gazów o działaniu toksycznym, brak interakcji z pakowanym produktem, zachowanie funkcji zabezpieczajšcej opakowania; Ľ doskonałe właœciwoœci wizualne: brak żółknięcia w czasie sterylizacji, wiele przejœć tonalnych, zastosowania wielowarstwowe; Ľ niski koszt użytkowania. Do drukowania wysokobarierowych opakowań laminowanych powszechnie sš stosowane farby na bazie żywic PVB, PVC, CAP. Natomiast do drukowania opakowań zamykanych na zimno stosuje się farby na bazie PVB oraz, pomimo wielu wad, konwencjonalne farby NC. W drukowaniu etykiet obkurczanych termicznie bazujšcych głównie na orientowanych foliach PVC, PS oraz PET stosowane sš farby na bazie CAP i PVC. Farby te sprawdzajš się dobrze w powyższych aplikacjach, jednak posiadajš liczne wady: Ľ nie sš ze sobš kompatybilne, Ľ druk fleksograficzny stwarza wiele problemów, Ľ nie pokrywajš całego spektrum zastosowań, Ľ stosowanie wielu niekompatybilnych serii jest Ÿródłem problemów drukarza (czyszczenie maszyny przy zmianach prac, wysokie stany magazynowe, wiele serii to wiele zlewek do wykorzystania). Farby na bazie nitrocelulozy (NC) posiadajš wiele niezaprzeczalnych zalet i wydajš się być wiodšcš technologiš przyszłoœci. Jednakże wyprodukowanie farb do powyższych zastosowań wymagało opracowania kompletnie nowej technologii. W tej sytuacji w firmie Sicpa podjęto decyzję o uruchomieniu specjalnego programu badawczego. Wynikiem intensywnych prac jest stworzenie gamy nowych specjalnych spoiw bazujšcych na opatentowanych polimerach syntezowanych przez powołany do tego celu dział syntezy chemicznej Sicpa. Jak zapewnia producent, nowe spoiwa nadajš farbom NC niespotykane dotychczas właœciwoœci: Ľ wyjštkowo wysokie siły połšczeń laminatów barierowych, Ľ bardzo niskie retencje rozpuszczalników (wielokrotnie poniżej uzyskiwanych dla konwencjonalnych farb NC, na poziomie farb PVB lub nawet poniżej), Ľ możliwoœć całkowitego wyeliminowania substancji niskoczšsteczkowych majšcych tendencje do migracji, Ľ doskonałš przyczepnoœć na materiałach do tej pory niedostępnych lub co najmniej problematycznych dla farb NC, jak folie PVC, PS, PET, OPA. Przy zastosowaniu nowej technologii opracowano następujšce serie farb: ACCESS LAM Đ farby do wszystkich laminatów (OPP/OPP; PET/PE; PET/Alu/PE; OPA/PE; OPA/Alu/PE i innych); ACCESS SEAL Đ farby do drukowania opakowań typu cold seal; ACCESS SLEEVE Đ farby do drukowania termokurczliwych etykiet PVC, PET oraz PS. Nowe serie stwarzajšc nowe możliwoœci zachowujš wszystkie dotychczas cenione cechy farb NC: możliwoœć drukowania z fotopolimerów, czyste wydruki rastrowe we fleksografii oraz łatwe użytkowanie we wklęsłodruku, brak tendencji do zasychania w cylindrach. Należy dodać, że wszystkie wymienione farby sš częœciš modularnego systemu Access bazujšcego na koncentratach pigmentowych NC oraz spoiwach technologicznych, co pozwala na produkcję z jednego kompletu baz praktycznie wszystkich farb potrzebnych w drukarni opakowań giętkich. Farby w nowej technologii sš produkowane również w Polsce przez nowy zakład Sicpy w Markach pod Warszawš.