Sitma Đ potentat w dziedzinie pakowania i ekspedycji wydawnictw
6 gru 2016 14:43

Sitma Machinery S.p.A Đ Spilamberto, Włochy Đ utworzona w 1965 roku jest największym producentem maszyn i systemów do ekspedycji wydawnictw, znanym na œwiecie z doskonałoœci technicznej swoich wyrobów. Firma weŸmie udział w targach poligraficznych drupa 2004 w DŸsseldorfie, gdzie odbędzie się œwiatowa premiera dwóch nowo zaprojektowanych systemów reprezentujšcych najwyższe osišgnięcia inżynieryjne. Sitma SM 15 Đ nowy system kopertujšcy Wysoko wydajny system kopertujšcy SM-15 przeznaczony jest do automatycznego kopertowania materiałów reklamowych, broszur i katalogów. Urzšdzenie składa się z 6 selektywnie pracujšcych serwopodajników, umieszczonych ukoœnie wzdłuż stołu transportujšcego. Synchronizacja pracy podajników odbywa się automatycznie. Maszyna może pracować z prędkoœciš do 15 000 kopert na godzinę w szerokim zakresie formatów kopert od C4 do C6. Przestawienie pracy maszyny na inny format kopert odbywa się automatycznie po naciœnięciu odpowiedniego programu na ekranie dotykowym. Operator ma możliwoœć definiowania własnych ustawień i zapisywania ich w programie maszyny. Unikalna, pneumatyczno-mechaniczna kombinacja otwieracza kopert gwarantuje wykorzystanie maszyny w pełnym zakresie szybkoœci pracy. Sitma 1050E Đ do pakowania wydawnictw w folię Jest to całkowicie nowa konstrukcja zbudowana według najnowszych technologii z wykorzystaniem wiedzy know-how i 40-letniego doœwiadczenia fabryki Sitma w budowie maszyn pakujšcych oraz systemów do ekspedycji. Maszyna pakujšca 1050E budowana jest ăna miaręÓ pod rzeczywiste potrzeby klienta. Linia może być wyposażona w opcję zgrzewu bocznego ăside sealingÓ oraz w funkcję ătight-wrapÓ do ciasnego pakowania w torebki foliowe zwiększajšce estetykę opakowania przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia folii. Może też być wyposażona w osprzęt umożliwiajšcy pakowanie wydawnictw w papier. Maszyna ma ergonomicznš budowę. Obniżony profil podstawy znacznie ułatwia jej obsługę. Linia wyposażona jest w trzy synchroniczne podajniki z serwonapędami, otwieracz strony, podajnik gadżetów oraz podajnik główny typu suwakowego. Nowa Sitma 1050E jest pierwszš w pełni elektronicznš maszynš pakujšcš. Ustawianie i przestawianie maszyny odbywa się przez wybór odpowiedniego programu na ekranie dotykowym. Operator ma możliwoœć zaprogramowania kilku ustawień stosownie do rodzaju produkcji. Wszystkie zasadnicze funkcje maszyny sš kontrolowane i regulowane przez silniki krokowe i serwomotory. Wybór selektywnego trybu pracy podajników umożliwia komponowanie i pakowanie pakietów o różnej zawartoœci i zmiennej wysokoœci, np. z gadżetem lub bez, stosownie do instrukcji zapisanych w bazie danych. Adresowanie oraz podział na szlaki pocztowe odbywajš się automatycznie. Maszyna przeznaczona jest do prac, w których występujš różnorodnoœć produkcji i potrzeba sprostania zmieniajšcym się wymogom klienta, np. w centrach mailingu. Wydajnoœć mechaniczna maszyny wynosi 20 000 egz. (pakietów) na godzinę. Najnowsza Sitma C 950E-O Jako przykład kooperacji między firmami najnowsza wersja maszyny Sitma C 950E-O prezentowana będzie na stoisku firmy Ferag AG w pawilonie nr 15. Zwiększone zapotrzebowanie na pakowanie gazet i wkładek w torebki foliowe wymusiło potrzebę połšczenia on-line maszyny pakujšcej Sitma z liniš technologicznš Ferag RollStream. Sitma C 950E-O wyposażona jest w poœredni moduł sprzęgajšcy, który odbiera pakiety z linii Feraga i transportuje je do sekcji pakujšcej maszyny. Pojedyncze pakiety pakowane sš w torebki foliowe z prędkoœciš do 24 000 egz. na godzinę. Artykuł sponsorowany