Sonora Plate Savings Estimator: nowe narzędzie firmy Kodak 
18 paź 2019 08:54

Firma Kodak wprowadziła do swojej oferty Sonora Plate Savings Estimator – kalkulator oszczędności dla użytkownika płyt Sonora. Jest to narzędzie, które ma pomóc drukarniom w podjęciu decyzji o wdrożeniu płyt bezprocesowych. Kalkulator jest dostępny online, na stronie internetowej producenta i umożliwia obliczenie potencjalnych oszczędności wynikających z konwersji z płyt wywoływanych w sposób konwencjonalny na produkowane przez Kodak bezprocesowe płyty z rodziny Sonora.

Inwestycja w nowe rozwiązania technologiczne to jedna z najważniejszych decyzji, jaką przedsiębiorcy podejmują z myślą o usprawnieniu procesu produkcyjnego. Jak podkreśla firma Kodak, dla wielu drukarń to właśnie implementacja płyt bezprocesowych Sonora stała się krokiem pozytywnie wpływającym na prowadzony przez nie biznes, umożliwiła bowiem zwiększenie wydajności operacyjnej oraz podniesienie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI).

W skali całego świata już ponad cztery tysiące drukarń zdecydowało się na wdrożenie bezprocesowych płyt Sonora. Dzięki temu oszczędzają one pieniądze i czas, a przy tym redukują negatywny wpływ na środowisko naturalne – mówi Evandro Matteucci, vice-president, Print Systems Division w firmie Eastman Kodak. – Rozumiemy, że dla części z nich zmiana pewnych praktyk biznesowych czy wyeliminowanie niewydajnego sprzętu wiąże się z określonym wydatkiem. Jednak przejście na płyty bezprocesowe przebiega szybko i sprawnie, a przy tym generuje wymierne oszczędności finansowe, pozwalając jednocześnie na zwiększenie proekologiczności prowadzonych działań. Narzędzie Savings Estimator ma pomóc firmom rozważającym ten krok w podjęciu właściwej decyzji.

Do wywoływania płyt w tradycyjny sposób niezbędne są określone ilości wody, energii oraz chemikaliów, by – po naświetleniu w systemie CtP – uzyskać finalną formę drukową. Etap ten wiąże się ze zmiennością różnych parametrów wywoływania, co z kolei może mieć wpływ na wydajność i ekonomikę procesu drukowania. Kalkulator Sonora Plate Savings Estimator umożliwia obliczenie – w sposób indywidualny – oszczędności, jakie drukarnia może uzyskać dzięki wdrożeniu płyt Sonora w codziennej produkcji. Praca z narzędziem – co podkreśla Kodak – odbywa się w sposób szybki i prosty: przedstawiciel drukarni wprowadza informacje o obecnym zużyciu płyt, ich rodzaju, cenie oraz lokalizacji zakładu poligraficznego. Kalkulator na bieżąco oblicza całkowite potencjalne oszczędności, podając je w kilku lokalnych walutach. 

Oprócz zastosowania tego narzędzia drukarze mogą skontaktować się z lokalnymi przedstawicielami handlowymi firmy Kodak z prośbą o przeprowadzenie wszechstronnej analizy, bazującej na realizowanych w danym zakładzie procesach, generowanych kosztach oraz informacjach o użytkowanym sprzęcie. Jak podkreśla Kodak, poza redukcją kosztów związanych z użyciem energii, wody i chemikaliów wdrożenie płyt Sonora niesie ze sobą wiele innych korzyści: pozwala uzyskać dodatkową powierzchnię dzięki pozbyciu się wywoływarki; eliminuje zmienne charakterystyczne dla procesu wywoływania, poprawiając stabilność i jakość produkcji; umożliwia szybszą produkcję form drukowych, zwłaszcza w przypadku konieczności ponownego ich wykonania; redukuje koszty związane z utrzymaniem sprzętu oraz całkowity czas jego przestoju wynikający z mniejszej liczby użytkowanych urządzeń; pozwala na stworzenie czystszego, a zarazem bezpieczniejszego środowiska pracy; ogranicza negatywny wpływ drukarni na środowisko naturalne. 

Kodak od wielu lat koncentruje swoją działalność na rozwijaniu technologii bezprocesowej, czego owocem jest rewolucyjna – jak podkreśla firma – płyta Sonora X. Za jej sprawą nawet 80 proc. drukarń ma obecnie możliwość korzystania z technologii bezprocesowej. Są wśród nich m.in. zakłady poligraficzne realizujące wysokie nakłady oraz specjalizujące się w nietypowych, trudnych aplikacjach, również wymagających płyt o wysokim stopniu wytrzymałości. Kodak zaznacza, że w porównaniu z wcześniejszym modelem – Sonora XP, płyta Sonora X przynosi użytkownikom poprawę w trzech istotnych obszarach: umożliwia realizowanie wyższych nakładów (zwłaszcza przy zastosowaniach UV), pozwala na szybsze naświetlanie i jest trwalsza w kontekście jej obsługi. Z uwagi na niesłabnącą, globalną dynamikę procesu implementacji płyt Sonora, Kodak oczekuje, że do końca br. niemal 1/3 całego dostarczanego przez firmę wolumenu płyt będą stanowić te bazujące na technologii bezprocesowej. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Kodak