Spada liczba pracowników branży poligraficznej na świecie
15 lis 2023 12:08

Liczba osób zatrudnionych w branży poligraficznej na całym świecie zmniejszyła się o 14,8 proc. od 2018 r., wynika z najnowszych danych firmy analitycznej Smithers. Liczba firm poligraficznych spadła w tym samym okresie z 667 630 w 2018 r. do 587 934 w 2022 r., co oznacza spadek o 11,9 proc.

Podczas gdy każdy region na świecie odnotował spadek liczby drukarń, Europa Zachodnia zdołała uniknąć najgorszego spadku, z zaledwie 2 proc. spadkiem do 80 706 firm. Zmiany strukturalne, w tym automatyzacja i szersze zmiany kadrowe, przyczyniły się jednak do spadku liczby pracowników w tym regionie o 9,2 proc.

Podczas gdy inwestycje w automatyzację pozwoliły niektórym firmom na wykonywanie pracy po niższych kosztach i przy mniejszej liczbie pracowników, inwestycje w technologię zmniejszyły rentowność niektórych mniejszych firm, jak czytamy w raporcie.

We wszystkich typach maszyn lepsza automatyzacja druku i inteligentniejsze oprogramowanie oznaczają, że poprawia się ogólna wydajność drukarni – powiedział Adam Page, dyrektor ds. badań i raportów w firmie Smithers. – Trend ten faworyzuje głównie większe drukarnie, które mogą dokonać niezbędnych inwestycji w nowy sprzęt i zintegrować innowacje, takie jak funkcjonalność web-to-print, ze swoimi operacjami. W latach 2024-2028 nastąpi dalsza konsolidacja firm poligraficznych. Tendencja do redukcji zatrudnienia również będzie się utrzymywać. Dzięki lepszej automatyzacji, usprawnionemu workflow i drukowi cyfrowemu poprawia się wydajność operacyjną, ale przy mniejszej liczbie pracowników, co rekompensuje ciągły niedobór wykwalifikowanych pracowników drukarni.

Page dodał, że malejący popyt w branży wydawniczej i druku komercyjnego był przyczyną ogólnego spadku w branży.

Powiedział również: Wśród kilku przyczyn było przejście na dystrybucję treści online, co szczególnie mocno uderzyło w niektóre sektory takie jak gazety, czasopisma i druk reklamowy. Do wyjątków należy sektor książek, który wykazał wzrost podczas pandemii COVID-19, pomimo szerokiej dostępności e-booków. Spadek w branży doprowadził do globalnego trendu zamykania wielu zakładów poligraficznych i redukcji zatrudnienia w wielu z tych, które nadal działają.

Opakowania to kolejny rozwijający się obszar dla przetwórców.

Wiele nowych maszyn entry-level i wysokonakładowych, w tym cyfrowych i hybrydowych systemów drukujących, dostosowanych do użytku w branży opakowań, ułatwia tę transformację.

Przetwórcy opakowań radzą sobie na ogół dobrze, wykorzystując zautomatyzowane procesy do utrzymania wydajności i zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej – powiedział Page. – Do 2028 r. niewielka liczba krajów może wykazać pewien wzrost liczby firm działających w sektorze poligraficznym i branżach pokrewnych. Przewiduje się jednak spadek liczby zarówno zakładów, jak i powiązanych pracowników w większości dużych krajów we wszystkich regionach. Chiny przełamały trend w zakresie liczby placówek, odnotowując wzrost o 4,8 proc. w latach 2018-2022, jednak towarzyszył temu spadek liczby pracowników o 19,1 proc., głównie z powodu redukcji personelu.

Indie również były wyjątkiem, prognozując wzrost liczby firm o 3,2 proc. i zatrudnionych pracowników o 1,8 proc. w wyniku znacznego wzrostu PKB stymulującego popyt.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Smithers