Spektakl Charytatywny
6 gru 2016 14:42

W dniu 25 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się Spektakl Charytatywny, zorganizowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Uroczystoœć wieńczyła działalnoœć Bractwa w roku 2001. W imprezie wzięli udział członkowie Bractwa, sponsorzy tego spotkania, przedstawiciele władz stolicy, rektorzy wyższych uczelni, nauczyciele oraz dzieci z terenów Polski objętych tegorocznš powodziš, reprezentanci prasy, radia i telewizji, goœcie z zagranicy. Patronat nad imprezš objęli: prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Đ Aleksander Kwaœniewski z małżonkš, prezes Rady Ministrów Đ Leszek Miller, marszałek Sejmu Đ Marek Borowski, minister Edukacji i Sportu Đ Krystyna Łybacka. W loży honorowej zasiedli: Barbara Labuda Đ sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, marszałek Marek Borowski, Krzysztof Czeszejko-Sochacki Đ szef Kancelarii Sejmu, Lech Nikolski Đ szef gabinetu premiera, Mathieu Carmona Đ I sekretarz Ambasady Francji, generał Wojciech Wojciechowski ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Jerzy Bojar, zastępca dyrektora Teatru Wielkiego. Częœć oficjalnš imprezy prowadzili: Dama Bractwa Đ Zofia Czernicka i kanclerz Bractwa Đ Jacek Kuœmierczyk, który na wstępie odczytał listy powitalne od premiera Leszka Millera, Jolanty Kwaœniewskiej, minister Krystyny Łybackiej, ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, prezesa Rady Radiofonii i Telewizji Juliusza Brauna, Jerzego Bojara i Ryszarda Miklińskiego Đ wiceprezydenta stolicy. Z kolei na scenę poproszeni zostali przedstawiciele szkół z terenów objętych powodziš, którym wręczono akty przekazania ksišżek przez Bractwo (na zdj.). Program spotkania przewidywał w częœci oficjalnej przekazanie dzieciom ksišżek ofiarowanych przez Bractwo, a następnie obejrzenie i wysłuchanie opery ăStraszny DwórÓ Stanisława Moniuszki. W przerwie miał miejsce poczęstunek dla dzieci. Imprezę zakończyło rozdanie przez organizatorów goœciom ksišżek dla dzieci za talony ăRadoœć WielkaÓ. Na godzinę przed spektaklem w Sali Redutowej teatru miała miejsce intronizacja kolejnych członków Bractwa, dokonana przez kanclerza Jacka Kuœmierczyka. Głównym sponsorem imprezy była firma Grafikus Sp. z o.o., a firmami wspierajšcymi imprezę: PZU SA Oddział Okręgowy w Warszawie, Kodak Polychrome Polska, C.I.L. Polska Kolekcja, Bank Gospodarki Żywnoœciowej, Fortis Bank Polska SA, Haindl Polska Sp. z o.o., Amcor Polska, PKO Bank Polski SA, Hei-delberg Polska Sp. z o.o., Zem-Art., Credit Lyonnais, Asenpol s.c., Media Express, Prasowe Zakłady Graficzne SA, Euro-Zoo, Interak Andrzej Krzewina, Drukarnia Cezar, Akant Sp. z o.o., Reprograf, Pulchny&Jankowski, Zakłady Offsetowe Ludna, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Grafomat, Drukpress, Centrum Prasowo-Poligraficzne w Krakowie, Pozkal, Michael Huber Polska, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Poligrafia SA, Cadbury Wedel, Coca-Cola, ăGazeta WyborczaÓ. Organizatorzy składajš specjalne podziękowanie Dyrekcji i uczennicom z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Małkini za wspaniałe przygotowanie poczęstunku dla dzieci i zaproszonych goœci oraz Dyrekcji i pracownikom Teatru Wielkiego za wszelkš okazanš pomoc przy organizacji imprezy. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>