(Spodziewany) spadek obrotów Heidelberga
6 gru 2016 14:42

Sprzedaż Heidelberga w roku obrachunkowym od marca 2001 do marca br. spadła o 5% i wyniosła ok. 5 mld EUR. Spadek był spodziewany i Đ jak podaje firma Đ wynika głównie z sytuacji gospodarczej na całym œwiecie. Zysk operacyjny firmy wyniósł 356 mln EUR (rok wczeœniej Đ 506 mln EUR), czego także się spodziewano. Bernhard Schreier, prezes Heidelberger Druckmaschinen, powiedział, że ămimo to firma osišgnęła cele zakładane na rok fiskalny 2001/02Ó. Mimo znakomitego poczštku nowego roku fiskalnego, co wišzało się z kontraktami podpisanymi podczas targów IPEX (przypomnijmy, że Heidelberg zebrał zamówienia na kwotę 260 mln EUR), firma nie przewiduje znacznej poprawy w wynikach sprzedaży aż do drugiej połowy bieżšcego roku fiskalnego. Jeœli chodzi o poszczególne działy Heidelberga, najdotkliwszy spadek obrotów dotyczy działu cyfrowego (w tym prepress) Đ 15% oraz maszyn zwojowych Đ 14%. Dział Heidelberg Finishing zanotował jedynie niewielki spadek obrotów, zaœ siła napędowa firmy Đ sprzedaż maszyn arkuszowych Đ pozostała na ubiegłorocznym poziomie. Na podstawie dotprint.com opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>