Spółki grupy BrŸder Henn będš niezależne
6 gru 2016 14:42

Firma BrŸder Henn poinformowała o wprowadzeniu zmian strukturalnych w swojej wiedeńskiej centrali. Majš one doprowadzić do bliższych kontaktów z klientami i usprawnienia ich obsługi oraz do wzmocnienia pozycji firmy jako poważnego partnera dla przemysłu poligraficznego. Decyzjš wiedeńskiej centrali wschodnioeuropejskie siostrzane spółki BrŸder Henn w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Słowenii, Bułgarii i Rumunii będš w przyszłoœci prowadzone niezależnie i stanš się samodzielnie odpowiedzialne za sprzedaż, zaopatrzenie w częœci zamienne i serwis. Zwiększenie odpowiedzialnoœci filii przyniesie znaczne odcišżenie centrali w Wiedniu, która będzie mogła skoncentrowaž się na rynku austriackim. W następstwie restrukturyzacji i reorganizacji dojdzie do zmniejszenia zatrudnienia, przede wszystkim w sektorze administracji. Komentujšc decyzję centrali Grzegorz Zalewski, członek zarzšdu firmy Bracia Henn, wchodzšcej w skład grupy BrŸder Henn, powiedział, że ăsamodzielnoœž polskiego oddziału wpłynie na usprawnienie działalnoœci operacyjnej. Nie zmieni się natomiast nic w zakresie odpowiedzialnoœci organizacyjnej. Oznacza to, że firma Bracia Henn będzie nadal odpowiedzialna wobec centrali BrŸder Henn w Wiedniu, a nasze wyniki finansowe będš wchodziły w skład skonsolidowanych wyników grupy HennÓ. Na podstawie informacji prasowej opracował AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>