Sporo nowoœci na OcŽ Open House
6 gru 2016 14:43

Podczas Dni Otwartych w firmie OcŽ, które odbywały się w dniach 20-24 maja w niemieckim Poing, pokazano tylko dwa urzšdzenia premierowe, ale wiele nowoœci wprowadzono w rozwišzaniach już obecnych na rynku. Dotyczy to także urzšdzeń i oprogramowania dla branży poligraficzno-wydawniczej. W sumie podczas pięciu dni imprezę odwiedziło ponad 8 tysięcy osób. Z nowoœciami firmy OcŽ mogła zapoznać się m.in. 80-osobowa grupa klientów z Polski, która zwiedzała Open House w dniach 23-24 maja. ZnaleŸli się w niej zarówno przedstawiciele firm z sektora poligrafii i wydawnictw, jak również klienci instytucjonalni, reprezentujšcy tak ăbudżetówkęÓ, jak i kapitał prywatny. Zdaniem Marka Kozłowskiego, prezesa OcŽ Poland, tak liczna grupa polskich goœci to dowód na właœciwš strategię firmy w Polsce: W listopadowych Dniach Otwartych wzięło udział około 30 klientów z Polski, teraz przyjechało z nami 80 osób. To mówi samo za siebie. Rozmowy przeprowadzone w cišgu ostatnich dwóch dni utwierdziły mnie w przekonaniu, że obraliœmy właœciwy kierunek naszych działań na rynku polskim. Podobnie jak to miało miejsce pół roku temu na jubileuszowym Open House Special, całš ekspozycję, która swojš wielkoœciš przypominała raczej małe targi (w sumie zajęła ona powierzchnię 6000 m2!), a nie Dni Otwarte, podzielono na kilka sektorów, z których trzy (cyfrowa produkcja gazet, usługi poligraficzne, usługowy druk cyfrowy) dotyczyły bezpoœrednio naszej branży. Warto podkreœlić, że w dniach otwartych uczestniczyli także producenci systemów uzupełniajšcych ofertę firmy OcŽ, m.in.: Hunkeler, MŸller Martini, Watkiss, Duplo, GUK, Wohlenberg. Poza ekspozycjš codziennie odbywało się kilkanaœcie prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli firmy OcŽ i jej partnerów. Każdego dnia koncentrowano się na innym segmencie rynkowym, zorganizowano m.in. dzień poœwięcony drukarniom akcydensowym. Z bardzo szerokiej oferty firmy OcŽ nas interesowały przede wszystkim rozwišzania dla poligrafii i wydawnictw. Tu warto wspomnieć o nowoœciach wprowadzonych w maszynie CPS 700, która od paŸdziernika tego roku będzie wyposażona w nowe tonery, jak również umożliwi drukowanie na podłożach o nieco wyższej gramaturze (do 250 g/m2) i większych formatach (305 x 457 mm). Inżynierowie firmy OcŽ wprowadzili także system dynamicznego pasowania przy druku dwustronnym. Jak udało nam się dowiedzieć, od chwili premiery na całym œwiecie zainstalowano ponad 750 urzšdzeń z serii CPS 700, z czego ponad połowa trafiła na rynek europejski. Spore zainteresowanie częœci polskich Đ i nie tylko Đ klientów wzbudzały urzšdzenia wielkoformatowe z serii Arizona, stosowane głównie przez firmy z naszej branży (copyshops, studia graficzne, agencje reklamowe). Tu pokazano kilka urzšdzeń, z których najbradziej oblegane były modele najnowsze Đ T220 i Arizona 500. Firma OcŽ produkuje również systemy wykorzystywane w segmencie CAD/GIS. Wœród nich znalazła się jedna z dwóch absolutnych premier tegorocznego Open House Đ kolorowy system wielkoformatowy TCS 400, oferujšcy funkcje drukowania, kopiowania i skanowania. Urzšdzenie w konfiguracji pokazanej w Poing będzie dostępne w Polsce we wrzeœniu bieżšcego roku. Innš nowoœciš był system druku czarno-białego Vario-Print 3090, skierowany na rynek klientów instytucjonalnych, a właœciwie do działów marketingu tychże firm. Urzšdzenie jest przeznaczone do wysokonakładowej produkcji druków transakcyjnych, pracuje z prędkoœciš 85 stron na minutę. Miesięczne obcišżenie maszyny może wynieœć nawet 650 tys. stron. VarioPrint 3090 jest sterowany systemem Prisma. SS