Spotkanie Klubu ISO firm poligraficznych
6 gru 2016 14:43

20 marca odbyło się kolejne spotkanie Klubu ISO firm poligraficznych. Rozpoczšł je Dariusz Szczęsny omawiajšc jego porzšdek. Jednym z głównych punktów był wybór nowych władz Klubu. Prezesem został Dariusz Szczęsny (z WDH), natomiast sekretarzem Magdalena Rzymka (Lotos Sp. z o.o.). Poza tym były prezes Đ Andrzej Ganczewski (AG Poligrafia) przedstawił sprawozdanie z działalnoœci Klubu w minionym roku, podkreœlajšc ogromnš rolę posiadania certyfikatu w dzisiejszym biznesie. W swoim wystšpieniu omówił też tematy, które w roku ubiegłym cieszyły się największym zainteresowaniem. Okazało się, że wcišż żywymi tematami, bo zaproponowanymi również na spotkania tegoroczne, sš ochrona œrodowiska, a także dotacje z funduszu PHARE oraz innych funduszy unijnych. Następnie dokonano aktualizacji listy członków Klubu oraz zaproponowano, by kolejne spotkania, jakie majš się odbywać w roku bieżšcym, odbywały się w siedzibach firm, które sš członkami Klubu. Ustalono również, że będš się one odbywać raz na kwartał. Drugš częœciš spotkania był wykład Barbary Stankiewicz (COBRPP) na temat rzšdowych programów wspierania jakoœci. Na spotkanie zaproszono również firmy, które w ostatnim czasie otrzymały certyfikat ISO i wyraziły swoje zainteresowanie wstšpieniem do Klubu. MD