Spotkanie wydawców i drukarzy z firmš Trebruk Polska
6 gru 2016 14:42

W dniu 21 listopada firma Trebruk Polska zaprosiła do hotelu Anders w Starych Jabłonkach przedstawicieli wydawnictw i drukarń, z którymi współpracuje. Obecna była czołówka krajowych wydawnictw: Arkady, Bauer-Weltbild Media, Bertelsmann Media, Bellona, Egmont Polska, Langenscheidt Polska, Lexis-Nexis, Muza SA, Prószyński i S-ka, PWN, WSiP, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydawnictwo Kurpisz, Didasko, Wydawnictwo Edukacyjne, Wydawnictwo Operon oraz drukarń: Interak, Perfekt, Olsztyńskie Zakłady Graficzne, Łódzka Drukarnia Dziełowa, Drukarnia Naukowo-Techniczna, Colonel, Elanders Polska, Drukarnia Leyko, Druk-Intro, Energopol Trade Poligrafia, Pracownia Poligraficzna Marka Gardzielewskiego, Zakład Poligraficzny Gutgraf, Zakład Poligrafii Alicji Genowskiej oraz ZP Druk Service. Nie zabrakło także przedstawicieli Polskiej Izby Druku i prasy branżowej. Celem spotkania było wzajemne bliższe poznanie się gospodarzy Đ firmy Trebruk Polska i goœci oraz prezentacja oferty koncernu Trebruk i samego koncernu. W ramach prezentacji przedstawiono krótko historię firmy Trebruk, a przede wszystkim papierni Kostrzyn Paper wchodzšcej w jej skład. Podano również oficjalnš informację o zmianie nazwy koncernu Trebruk od 1 stycznia 2003 na Arctic Paper AB; w zwišzku z tym zmieniš się także nazwy kostrzyńskiej papierni na Arctic Paper Kostrzyn SA oraz biura handlowego Trebruk Polska na Arctic Paper Polska. Następnie zaprezentowano produkty koncernu Trebruk, tj. papiery Arctic, Munken oraz Amber ze szczególnym uwzględnieniem tych ostatnich: Amber Preprint, Amber Graphic, Amber Digital i Amber Digital + produkowanych w Kostrzynie. Wiceprezes Polskiej Izby Druku i prezes Drukarni Naukowo-Technicznej Andrzej Janicki poinformował o spotkaniu drukarzy i wydawców zorganizowanym przez PID i PIK, które odbyło się w paŸdzierniku w siedzibie DNT i którego tematem były warunki współpracy drukarń i wydawnictw (pisaliœmy o tym w listopadowym zeszycie ăPoligrafikiÓ). Zapewnił zebranych, że wszyscy zainteresowani otrzymajš opracowany w wyniku tego spotkania projekt ăStandardowych warunków współpracy przy wykonywaniu usług poligraficznychÓ. Po tej częœci oficjalnej przystšpiono do realizacji drugiego celu spotkania, czyli wzajemnego poznawania się i integracji w sprzyjajšcych warunkach podczas biesiady w Karczmie Warmińskiej w pobliskim Gietrzwałdzie. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>