Spotkanie z okazji jubileuszu Lubelskiego Oddziału SP SIMP
6 gru 2016 14:58

16 września odbyło się w Lublinie zebranie Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP w związku z 60-leciem Lubelskiego Oddziału Sekcji. Gości i członków zarządu przywitał prezes SP SIMP kol. Tadeusz Chęsy. Następnie uczestnicy zebrania zwiedzili Izbę Pamięci Drukarstwa Lubelskiego. Agnieszka Wiśniewska i Alicja Magiera przedstawiły w formie prezentacji historię powstania Izby Pamięci i historię miejsca, w którym znajdowała się wcześniej drukarnia. Informację na temat historii i działalności Oddziału Lubelskiego Sekcji Poligrafów SIMP przedstawił jego prezes kol. Tadeusz Filipek. W kolejnym punkcie programu miało miejsce uroczyste wręczenie odznak i wyróżnień SIMP dla działaczy oddziału w Lublinie. Srebrne Honorowe Odznaki SIMP otrzymali Jerzy Kiełsznia i Roman Włodarski, a Brązową Honorową Odznakę SIMP – Roman Fiut. Dyplom Uznania Zarządu Głównego SIMP wręczono Natalii Wawron. Ponadto Zarząd Główny SIMP przyznał Honorowy Dyplom Uznania dyrektorowi Teatru NN „Brama Grodzka” w Lublinie – Tomaszowi Pietrasiewiczowi za zorganizowanie i rozwijanie Izby Pamięci Drukarstwa Lubelskiego oraz bardzo dobrą współpracę w tym zakresie z Lubelskim Oddziałem Sekcji Poligrafów SIMP. Sekretarz Generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki przesłał również list gratulacyjny dla Oddziału Lubelskiego Sekcji Poligrafów z okazji jubileuszu 60-lecia. Kol. T. Chęsy przekazał także na ręce kol. T. Filipka list gratulacyjny i obraz przedstawiający panoramę Inowrocławia. Następnie kol. Tadeusz Chęsy poinformował o organizowanym w dniu 22.10. br. w Warszawie sympozjum i zachęcał do wzięcia w nim udziału. Padła również propozycja, aby zorganizować ranking wydawców dziełowych i edukacyjnych. Kol. Andrzej Palacz ma przygotować założenia do takiego rankingu. Kol. Bogdan Wyrzykowski przedstawił przygotowania do XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP w Rydzynie. Należy wybrać delegata na ten zjazd, który będzie reprezentował Sekcję Poligrafów razem z prezesem T. Chęsym. Kol. Henryk Czech zrelacjonował pobyt swojego koła w Inowrocławiu w drukarni Pozkal i zachęcał innych do podobnej wycieczki. W odpowiedzi na pytania zebranych kol. T. Filipek poinformował o aktualnej sytuacji zakładów poligraficznych i szkolnictwa poligraficznego w Lublinie. Niestety, obecnie szkolnictwa poligraficznego w Lublinie nie ma. Po zebraniu grupa drukarzy udała się na starówkę. Następnie odbyło się spotkanie w Teatrze NN „Brama Grodzka” w Lublinie, w którego ramach działa Izba Pamięci Drukarstwa Lubelskiego. Po prezentacji działalności i spotkaniu z dyrektorem Teatru NN Tomaszem Pietrasiewiczem uczestnicy zwiedzili bardzo ciekawą wystawę poświęconą historii Lublina.