Sprostowanie
6 gru 2016 14:42

W numerze lipcowym ăPoligrafikiÓ w artykule pt. ăObróbka po druku na IPEX 2002Ó we fragmencie dotyczšcym ekspozycji firmy C.P. Bourg na targach znalazło się stwierdzenie, iż firma ta pokazała m.in. trzy modele linii do oprawy twardej, podczas gdy nie produkuje ona tego typu urzšdzeń. C.P. Bourg jest znanym producentem linii do oprawy miękkiej klejonej oraz szytej. Artykuł poœwięcony nowoœciom tej firmy zaprezentowanym na targach IPEX 2002 zamieœciliœmy w tym samym zeszycie na s. 48. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za tę pomyłkę.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>