Stabilna kondycja branży poligraficznej
24 maj 2019 10:20

drupa opublikowała szóstą edycję Global Trends Report, który wskazuje na stabilną kondycję globalnego przemysłu poligraficznego. Większość drukarń pozostaje rentowna pomimo ogromnej presji na marże, zwiększając przychody poprzez zwiększenie wykorzystania posiadanego parku maszynowego, przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie jak największej stabilności kosztów.

W skali globalnej 40 proc. drukarń stwierdziło, że kondycja ekonomiczna ich firmy była dobra w 2018 r.; 13 proc. opisywało ją jako złą, reszta – zadowalającą, co daje dodatnie saldo netto w wysokości 27 proc. W przypadku dostawców dodatnie saldo netto wyniosło 19 proc. Obie grupy – drukarnie i dostawcy – pozostają optymistyczne: około 50 proc. oczekuje, że w 2019 r. sytuacja będzie lepsza.

Warunki różnią się w zależności od regionu i rynku. Ameryka Północna nadal odnotowywała silny wzrost w 2018 r., Europa i Australia raportowały stabilny, niewielki wzrost, podczas gdy Azja, Bliski Wschód i Ameryka Południowo-Wschodnia były ostrożne w szacunkach, zaś Afryka wykazywała tendencję spadkową. Wyniki za 2018 r. odzwierciedlają ustalony wzorzec w większości regionów, chociaż spadek na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowo-Wschodniej wydaje się postępować.

Pozytywne nastroje

Rynki druku opakowań i druku funkcjonalnego rozwijają się dynamicznie, ale rośnie ostrożność na rynkach komercyjnym i wydawniczym, przy czym produkcja dziełowa wciąż jest w fazie wzrostu. Raport pokazuje, że na nieco ponad rok przed drupa 2020 światowy przemysł poligraficzny jest ogólnie w dobrej kondycji – komentuje Sabine Geldermann, dyrektor targów drupa w Messe Düsseldorf. – Oczywiście istnieją znaczne różnice w perspektywach dla różnych regionów i rynków, ponieważ popyt szybko zmienia się wraz z warunkami gospodarczymi i ewoluującym wykorzystaniem druku. Raport drupa Global Trends umożliwia śledzenie tych trendów w czasie i pomaga określić, w jaki sposób drukarnie i dostawcy mogą najlepiej inwestować, aby zapewnić sobie silną przyszłość w branży. 

Wyniki opublikowane w szóstej edycji raportu pochodzą z dorocznego badania przeprowadzonego jesienią ubiegłego roku, skierowanego do panelu ekspertów, w skład którego wchodzą decydenci rekrutowani z drukarń i wystawców na targach drupa 2016. W spotkaniu wzięło udział ponad 600 drukarń i 200 dostawców, przy czym wszystkie regiony były adekwatnie reprezentowane. Badanie prowadziły firmy Printfuture (Wielka Brytania) oraz Wissler & Partner (Szwajcaria). 

Większość członków panelu jest ogólnie pozytywnie nastawiona do przyszłości, pomimo bardzo wyraźnych obaw dotyczących perspektyw gospodarczych i politycznych na rok 2019 i kolejne lata – stwierdza Richard Gray, dyrektor operacyjny Printfuture. – Uderzające jest to, że wielu z nich coraz lepiej rozumie, w jaki sposób wykorzystać szybko zmieniające się możliwości druku, ponieważ rynek w coraz większym stopniu korzysta z komunikacji cyfrowej.

Rentowność pomimo presji na marże

Większość drukarń pozostaje rentowna pomimo ogromnej presji na marże, zwiększając przychody poprzez efektywniejsze wykorzystanie posiadanego parku maszynowego przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie jak największej stabilności kosztów. W skali globalnej byliśmy świadkami niewielkiego wzrostu cen, pomimo znacznego wzrostu cen papieru i innych podłoży drukowych. Dostawcy również odnotowali globalny wzrost przychodów i cen, przy jednoczesnym spadku marż.

Udział druku konwencjonalnego powoli, ale sukcesywnie spada. W 2013 r. 23 proc. drukarń szacowało, że druk cyfrowy stanowił ponad 25 proc. obrotów. W 2018 r. udział ten wzrósł do 29 proc. Niemniej offset arkuszowy pozostaje najbardziej rozpowszechnioną formą technologii druku, obecną w 2/3 wszystkich drukarń. Wolumen arkuszowego druku offsetowego nadal rośnie w branży opakowań, ale po raz pierwszy odnotowano wyraźny spadek wśród drukarń komercyjnych.

Wolumen druku zamawianego przez internet rośnie, ale powoli. W 2014 r. 17 proc. uczestników z instalacjami web-to-print deklarowało, że ponad 25 proc. obrotów pochodziło z tego źródła. Do 2018 r. odsetek firm korzystających z web-to-print wzrósł do 23 proc. 

Jeśli chodzi o inwestycje, to 41 proc. drukarń wydało w 2018 r. więcej niż w 2017 r., podczas gdy tylko 15 proc. wydało mniej. Inwestycje miały miejsce głównie w obszarze sektora opakowaniowego i druku funkcjonalnego. Drukarnie w 2019 roku najczęściej inwestują w urządzenia postpress, systemy drukujące oraz rozwiązania z zakresu prepress, workflow i MIS. Jeśli chodzi o technologię druku, to kolorowy, tonerowy druk arkuszowy będzie najczęstszym celem inwestycyjnym w 2019 r. dla wszystkich rynków z wyjątkiem opakowań, gdzie arkuszowy offset zajął pierwsze miejsce. Jednak rynek opakowań odnotował 5 proc. wzrost udziału druku cyfrowego we wszystkich zastosowaniach, z wyjątkiem etykiet, gdzie odsetek ten wynosi już 40 proc.

Pełną wersję raportu można nabyć na drupa.com. AN