Stabilność drukowania – część I
6 gru 2016 14:51

Stabilność to najważniejsza kwestia w procesie poligraficznym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z elementów był przewidywalny i zarazem powtarzalny. Wszystkie etapy muszą podlegać ścisłej kontroli; również komponenty do produkcji muszą spełniać kryteria pozwalające na uzyskanie stabilnego druku. Zakres tolerancji dla poszczególnych parametrów może zostać zaczerpnięty z norm, w tym przypadku ISO 12647-2. W przypadku komponentów do produkcji poligraficznej każdy z nich jest scharakteryzowany odrębnie według normy produkcyjnej, w przypadku farb jest to norma ISO 2846-1 dla druku offsetowego. Zdarza się również, że drukarnia ustala własny standard oraz zakres tolerancji. Standard ISO określa graniczne dopuszczalne wartości odchyleń od ideału dla barw pierwszo- i drugorzędowych. Im bliżej wartości idealnej, tym więcej barw jesteśmy w stanie zreprodukować. Aby móc opisać i scharakteryzować wszystkie zależności, musimy rozpocząć od ostatniego ogniwa łańcucha produkcyjnego, jakim jest maszyna drukująca, w dalszej kolejności kontrolujemy jakość odbitki, jakość form drukowych, dane cyfrowe wykorzystywane do wygenerowania odbitek próbnych. W naszej kompetencji są farby. Podjęte działania mają na celu usystematyzowanie elementów procesu reprodukcji oraz wyeliminowanie jego słabych punktów, co możemy określić jednym słowem: standaryzacja. Oczywiście realizując proces standaryzacyjny można ustalić, przy jakiej gęstości optycznej w odniesieniu do scharakteryzowanego podłoża drukowego otrzymujemy najniższą wartość ∆E, a uzyskane gęstości optyczne traktujemy jako obowiązujące parametry kontrolne. Ponadto jeśli naszym urządzeniem pomiarowym jest nie densytometr, ale spektrofotometr czy spektrodensytometr, to oprócz pomiarów gęstości optycznych możemy opisać daną barwę w dowolnej przestrzeni barw. Takie podejście do problemu pozwoli nam w konsekwencji na uzyskanie pracy odzwierciedlającej oryginał w możliwie najwierniejszy sposób, przy założeniu, że wcześniejsze elementy łańcucha produkcji poligraficznej będą również podlegać wytycznym obowiązującym w normie. cdn. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>