Standaryzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych
6 gru 2016 14:58

Kilkadziesiąt osób, głównie reprezentujących arkuszowe drukarnie offsetowe z całej Polski, wzięło udział w konferencji technologicznej KBA Seminar Day 2015. Odbyła się ona 15 kwietnia w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. Jej organizatorami były firmy KBA CEE, Cicero Stapro Group, BW Papersystems, IPM Müller und Resing, zaś partnerem – firma Mondi Paper Sales. Wśród prezentowanych zagadnień znalazły się m.in.: wdrożenie technologii HR-UV i LED-UV w arkuszowych maszynach offsetowych, efektywna kontrola produkcji poligraficznej i jakości drukowania za pomocą systemów MIS, zwiększenie wydajności dzięki wykorzystaniu surowca podawanego z roli oraz zarządzanie produkcją i optymalizacja drukowania zgodnie z normą ISO 12647-2. Przybyłych na konferencję gości powitał Paweł Krasowski, marketing & administration manager w firmie KBA CEE, który przedstawił agendę spotkania. Następnie głos zabrał Jan Korenc – prezes KBA CEE, prezentując wyniki koncernu Koenig & Bauer AG za 2014 rok (spółka osiągnęła w nim sprzedaż na poziomie 1,1 mld euro) oraz osiągnięcia kierowanego przez niego oddziału obejmującego swoją działalnością rynki Polski, Czech i Słowacji. Ubiegły rok był rekordowy w historii KBA CEE. Utrzymaliśmy w tym regionie Europy pozycję lidera na rynku maszyn wielkoformatowych, będąc też jednym z dwóch głównych dostawców w zakresie maszyn B1 – zaznaczył Jan Korenc. Autorem pierwszego wystąpienia technologicznego był Dirk Winkler – szef departamentu technologii procesowej ośrodka szkoleniowego i pokazowego Koenig & Bauer AG. Skupił się on na osiągnięciach niemieckiego producenta w zakresie innowacyjnych rozwiązań suszenia z wykorzystaniem technologii HR-UV, a od 2012 roku – także LED-UV. Szczególną uwagę zwrócił na proekologiczne i ekonomiczne aspekty tej drugiej, która – w porównaniu z HR-UV – cechuje się większą żywotnością lamp (do 20 tys. godzin), brakiem konieczności wstępnego ich nagrzewania, możliwością dostosowania do drukowanego formatu, eliminacją elementów mechanicznych samego modułu suszącego oraz redukcją energii m.in. dzięki wyeliminowaniu trybu standby. Dirk Winkler przedstawił przykładowe wdrożenia maszyn KBA Rapida z wykorzystaniem modułów suszenia HR-UV i LED-UV, od prostych konfiguracji 4-kolorowych po rozbudowane, wielokolorowe linie produkcyjne uwzględniające jedną lub więcej wież lakierujących. Z dużym zainteresowaniem gości spot-kały się informacje na temat premier, przygotowywanych przez Koenig & Bauer AG z myślą o przyszłorocznych targach drupa 2016. Nowością w jej ofercie będą m.in.: maszyna do rotacyjnego sztancowania DC-R 106-F oraz maszyna KBA Rapida 105 PRO, w której znajdzie się wiele – znanych z modelu KBA Rapida 106 – rozwiązań automatyzujących i usprawniających pracę. Europejska premiera drugiej z wymienionych maszyn odbędzie się podczas Dnia Otwartego, który firma Koenig & Bauer AG zorganizuje w czerwcu br. w swoich zakładach produkcyjnych w Radebeul. Kolejnymi referentami byli Elżbieta Piskorz i Dominik Koziatka z firmy Cicero Stapro Group, która w Polsce jest reprezentowana przez KBA CEE. Przedstawili pokrótce jej charakterystykę, zwracając uwagę na fakt, że jest ona zdecydowanym liderem na rynku systemów MIS w Czechach i na Słowacji posiadając też coraz liczniejsze wdrożenia w Polsce. Prelegenci szczegółowo zaprezentowali poszczególne moduły systemu MIS Cicero, umożliwiające wydajne zarządzanie i kontrolę wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie poligraficznym. Jako kolejny wystąpił Steve Brimble, wiceprezes ds. sprzedaży w firmie BW Papersystems, który przedstawił zalety wynikające z zastosowania pracujących w trybie off-line przekrawaczy papieru podawanego z roli. Należą do nich: oszczędności materiałowe, mniejsza powierzchnia magazynowa, większa elastyczność, poprawiona kontrola jakości (dzięki wychwytywaniu ewentualnych wad podłoża przed wprowadzeniem do maszyny drukującej) oraz optymalizacja pracy maszyny. BW Papersystems należy do zatrudniającej na całym świecie ok. 8 tys. osób grupy Barry Wehmiller Companies. Ważnym aspektem jej działalności jest zespół kilkudziesięciu serwisantów, którzy na bieżąco opiekują się europejskimi klientami firmy. Na zakończenie głos zabrał Michael Müller – prezes IBM Müller und Resing, związany z branżą poligraficzną od ponad 20 lat i odpowiedzialny m.in. za kierowanie zespołem technicznym opracowującym normę ISO 12647-2. W swoim referacie zwrócił uwagę na kwestie zarządzania jakością oraz optymalizacji drukowania w kontekście procesów produkcyjnych. Podkreślał przy tym, jak ważne jest utrzymanie zestandaryzowanej, stabilnej produkcji i zminimalizowanie strat oraz przedruków. Zwracał przy tym uwagę na fakt, że koszty związane z błędnie wydrukowanymi arkuszami to średnio 3,2 proc. obrotów firmy: Norma ISO 12647-2 to praktyczne rozwiązanie, mające ułatwić pracę, zabezpieczyć przed błędami w produkcji, a co za tym idzie – zwiększyć wydajność i rentowność prowadzonej działalności. Poruszona podczas referatów tematyka była dyskutowana w czasie wspólnego lunchu, który zakończył KBA Seminar Day 2015. Kolejna okazja dla klientów, także z Polski, do spotkania z technologią Koenig & Bauer nadarzy się już w czerwcu br., podczas wspomnianego Dnia Otwartego. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA CEE