Standaryzacja, kontrola jakości czy rutynowe działania? część II
6 gru 2016 14:46

Standard: typ, model, norma, wzorzec czy wreszcie typowy wyrób (poligraficzny) o określonych właściwościach technicznych ustalonych przez normę. Czym więc jest standaryzacja? Ujednostajnienie, ujednolicenie, znormalizowanie, typizacja – tak najkrócej możemy opisać proces standaryzacji. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Zróbmy następujące założenie: jeden dostawca produkuje farby drukarskie o parametrach w „dolnym” zakresie tolerancji, a inny – w „górnym” lub na granicy zakresu tolerancji. W rozumieniu normy obie farby mieszczą się w granicach tolerancji, ale uzyskane wyniki pomiarów DE gotowych druków będą w znaczny sposób odbiegać od naszych założeń początkowych, czyli DE min. Norma ISO 2846-1: „Kolor i transparencja farby w druku offsetowym wielobarwnym” Metody kontroli jakości druków Obecnie coraz popularniejsze stają się systemy automatycznego pomiaru, kontroli jakości druków i automatycznej regulacji nasilenia farby. Oparte są one zasadniczo na dwóch metodach – densytometrycznej i barwometrycznej: - densytometryczna (konwencjonalna, oparta na densytometrze refleksyjnym – czterozakresowym). Densytometr jest wyposażony w cztery różne filtry, tj. filtr wizualny do pomiaru barw achromatycznych – czerni i trzy filtry o barwach kompensacyjnych do barw farb drukarskich triady europejskiej CMY; - densytometryczna – z trójpodziałem wiązki światła, której odbite strumienie są kierowane przez trzy filtry interferencyjne do oddzielnych detektorów fotoelektrycznych. Densytometr w tym przypadku mierzy również gęstości optyczne barw farb drukarskich o barwach specjalnych (z niewielkimi wyjątkami); - spektrofotometryczna – wyznacza składowe trójchromatyczne barwy, których wartości są oceniane barwometrycznie w wybranej przestrzeni barw, na ogół CIELAB; - densytometryczno-spektrofotometryczna – z możliwością alternatywnego pomiaru za pośrednictwem dwudzielnej głowicy pomiarowej. cdn. Robert Kuczera Michael Huber Polska