Standaryzacja produkcji form drukowych
14 lip 2022 10:49

Inwestycja w dwa procesory termiczne DuPont Cyrel Fast TD2000 umożliwiła firmie Amerplast poprawę jakości i wydajności produkcji form drukowych, lepszą wewnętrzną standaryzację, niezależność od zewnętrznych dostawców płyt, szybką możliwość produkcji form i mniejszy ślad środowiskowy.

Firma Amerplast, która dostarcza opakowania giętkie z tworzyw sztucznych do zastosowań spożywczych i niespożywczych największym markom w Europie, obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia. Firma jest jedną z największych w Europie drukarń fleksograficznych, zatrudniającą ponad 450 osób. Klienci wybierają Amerplast ze względu na zdolność do konsekwentnego dostarczania wysokiej jakości opakowań giętkich, najlepszego w swojej klasie poziomu usług i wsparcia, przy jednoczesnym proaktywnym zaangażowaniu we wspólne programy zrównoważonego rozwoju, innowacji i wydajności. 

Od majtek na pieluszki po opakowania giętkie

Amerplast, wraz z Hanmere Polythene i Plasmech Packaging, jest częścią paneuropejskiej grupy specjalizującej się w opakowaniach giętkich. Jej historia sięga połowy ubiegłego wieku: podczas studiów w Stanach Zjednoczonych Fin Sami Suominen wpadł na pomysł stworzenia plastikowych majtek, które utrzymywałyby pieluszki dziecięce na miejscu. Po kilku latach jego żona Marja postanowiła wcielić ten pomysł w życie – kupiła kilka maszyn i rozpoczęła produkcję majtek we wnęce ich dwupokojowego mieszkania. W 1952 roku fińska rodzina założyła innowacyjną firmę, a ponieważ cały pomysł na biznes i pierwsze użyte surowce były amerykańskie, naturalne było wówczas nazwanie jej Amerplast. Stopniowo produkcja rozszerzała się o inne produkty z tworzyw sztucznych, a właściciele szybko zdali sobie sprawę, że są one bezkonkurencyjne jako materiał opakowaniowy i rozpoczęto produkcję folii oraz opakowań giętkich. W latach 90. XX w. fiński przemysł przechodził szybki proces internacjonalizacji, co znalazło odzwierciedlenie także w działalności Amerplastu. Firma zbudowała nowoczesny zakład produkcyjny w Polsce, który do dziś jest uważany za przyczółek w Europie, ponieważ znajduje się blisko ważnych rynków Europy Środkowej. Obecnie firma Amerplast prowadzi działalność w zakresie druku fleksogra-ficznego w trzech zakładach, dysponujących łącznie 11 maszynami szerokowstęgowymi z centralnym cylindrem w Finlandii i Polsce, studiem prepress oraz dwoma zakładami produkcji form drukowych. Portfolio firmy obejmuje obecnie wysokowydajne opakowania giętkie do zastosowań konsumenckich, zwłaszcza dla branż spożywczej, higienicznej, napojów i handlu detalicznego. Misją Amerplast jest rozwój wraz z klientami poprzez zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań giętkich, produkowanych w zgodzie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej celem jest zwiększenie udziału materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji do 27 proc. do 2030 roku oraz doprowadzenie do tego, aby do 2025 r. wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. 

Odpowiedź na wyzwania

Amerplast posiada dwie przygotowalnie, pokrywające większość zapotrzebowania firmy na formy drukowe – jedną w Finlandii, a drugą w Polsce. Oddział w Grodzisku Mazowieckim już od 2008 roku produkował płyty w bezrozpuszczalnikowym systemie Cyrel FAST 1000 TD. Operatorzy podkreślają, że system bezrozpuszczalnikowy zapewnia zrównoważony przebieg pracy, sprzęt jest łatwy w obsłudze, produkcja form jest szybsza i wymaga mniejszej ilości form zapasowych. Stale zwiększając produkcję, firma Amerplast powoli jednak osiągała granice wydajności systemu, a dodatkowo mierzyła się z wyzwaniem spójności jakości pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Dział przygotowalni w Tampere w Finlandii nadal wykorzystywał proces wymywania rozpuszczalnikiem, który osiągnął z kolei granice jakości. Strategiczne priorytety firmy Amerplast zmusiły ją do ponownego przeanalizowania konfiguracji działów przygotowalni, co doprowadziło do modernizacji obu zakładów. Inwestycja w dwa procesory termiczne 2. generacji DuPont Cyrel Fast TD2000 umożliwiła lepszą wewnętrzną standaryzację, niezależność od zewnętrznych dostawców płyt, zapewniła możliwość szybkiej produkcji form zapasowych i mniejszy ślad środowiskowy: Po sprawnej instalacji i przeprowadzeniu pierwszej próby porównawczej z naszą poprzednią konfiguracją szybko mogliśmy potwierdzić, że ogólna wydajność znacznie się poprawiła – stwierdza Elżbieta Marczak, kierownik ds. reprodukcji w firmie Amerplast Grodzisk Mazowiecki. – Uzyskaliśmy bardziej stabilną i powtarzalną jakość płyt, ostrość elementów drukujących i gładkość apli również uległy znacznej poprawie. Poza poprawą jakości nowa naświetlarka pozwoliła nam również na zmniejszenie o 75 proc. nakładów na konserwację urządzeń do produkcji form (z 2 dni przestoju w miesiącu do zaledwie pół dnia), w połączeniu z funkcją zdalnego wsparcia online, która okazała się bardzo pomocna nie tylko w czasach pandemii i ograniczeń w podróżowaniu. 

Oczywiste korzyści

Fiński zakład zainstalował pełną linię do produkcji form, składającą się z nowej naświetlarki CDI i procesora termicznego Cyrel FAST TD2000 we wrześniu 2021 roku i tym samym zastąpił proces oparty na technologii rozpuszczalnikowej wsparty kupowaniem płyt od zewnętrznych dostawców. Dla nas korzyści są oczywiste; nie jesteśmy już narażeni na proces rozpuszczalnikowy, a produkcja form stała się o wiele łatwiejsza – mówi Heidi Haipus, kierownik działu reprodukcji w zakładzie w Tampere. – Operatorzy maszyn drukujących są zadowoleni z wydajności form. Jesteśmy teraz w stanie dorównać wynikom druku naszych kolegów w Polsce i spełnić wymagania klientów, aby być blisko lub nawet dorównać jakością rotograwiurze. Ze strategicznego punktu widzenia inwestycja w nowoczesny, bezrozpuszczalnikowy system produkcji form umożliwia firmie Amerplast uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców, a także dostęp do najnowszych technologii takich jak rastrowanie MicroCell pozwalające na optymalny proces rozprowadzenia farby na podłożu. Dzięki nowemu wdrożeniu udało nam się skrócić czas przestoju urządzeń do produkcji form i maszyn drukujących. Istotna jest także zmniejszona emisja lotnych związków organicznych, przekładająca się na mniejszy wpływ na środowisko.

Idealna równowaga

Dzięki standaryzacji procesu produkcji form drukowych w całej grupie, Amerplast może odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania związane z opakowaniami giętkimi. Celem na rok 2025 jest to, aby wszystkie produkowane opakowania nadawały się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Kluczowe jest zachowanie idealnej równowagi między funkcjonalnością a integralnością, jakością druku a zrównoważonym rozwojem, aby chronić to, co najważniejsze: zapakowany towar – mówi Ari-Pekka Pietilä, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Amerplast. – Aktywnie rozwijamy innowacyjne rozwiązania w zakresie laminatów monomateriałowych, aby umożliwić gospodarkę opakowaniową o obiegu zamkniętym.

Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani, aby wspierać Amerplast w ich podróży do wyższej jakości i bardziej zrównoważonych procesów poprzez innowacje w zakresie przygotowalni – podsumowuje Ole Bech-Hansen, kierownik sprzedaży w DuPont Cyrel Solutions w regionie krajów nordyckich. – Bazując na dobrych doświadczeniach i ponad 10-letniej współpracy, jesteśmy niezwykle zadowoleni z kontynuacji inwestycji firmy Amerplast w bezrozpuszczalnikową produkcję płyt za pomocą systemu DuPont Cyrel FAST.  AN