Stanisław Stachowicz zakończył pracę dydaktyczną
6 gru 2016 14:58

4 marca br. w Zakładzie Technologii Poligraficznych IMiP (dawniej Instytut Poligrafii) Politechniki Warszawskiej miała miejsce rodzinna uroczystość zakończenia pracy dydaktycznej dr. inż. Stanisława Stachowicza. Uroczystość zorganizowali pracownicy ZTP IMiP PW i Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, którego członkiem jest również Stanisław Stachowicz. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy ZTP, licznie przybyli koledzy z okresu studiów i przyjaciele. W imieniu pracowników Zakładu Technologii Poligraficznych w ciepłych słowach za długoletnią pracę dydaktyczną Stanisławowi Stachowiczowi podziękował prof. ndzw. dr inż. Stefan Jakucewicz. Następnie podziękowania złożył i wręczył list gratulacyjny prezes SAIP PW Andrzej Żurkiewicz, a po nim prezes Polskiej Izby Druku Edward Dreszer. Do życzeń przyłączyli się licznie przybyli przedstawiciele wielu firm z branży poligraficznej, m.in. Lotos-Poligrafia, Heidelberg, Manroland, Centralnego Ośrodka Rozwoju Przemysłu Poligraficznego. Dr inż. Stanisław Stachowicz urodził się w Bytomiu w 1949 roku. Tam ukończył edukację podstawową i Technikum Energetyczne w 1966 r. W czasie odbywania obowiązkowej służby wojskowej uzyskał zgodę na zdawanie egzaminów do Wojskowej Akademii Technicznej. Chciał tam studiować fotogrametrię, jednak ostatecznie nie utworzono takiego kierunku i po zaliczeniu 1. semestru wrócił do macierzystej jednostki wojskowej. W 1969 roku ponownie zdawał na studia, tym razem w Politechnice Warszawskiej na Wydział GIK kierunek Poligrafia, czyli do naszego ukochanego Instytutu Poligrafii. Egzaminy zdał pozytywnie, jednak do jednostki, w której służył, nie dotarła informacja o przyjęciu na studia. Dopiero w następnym roku 1970, już po odbyciu służby, został przyjęty bez konieczności zdawania egzaminów dzięki decyzji ówczesnego dziekana Wydziału GiK Czesława Kameli. W roku 1974 Stanisław Stachowicz ukończył studia inżynierskie i podjął pracę dydaktyczną w Instytucie Poligrafii. W 1977 ukończył studia magisterskie. W 1983 roku uzyskał stopień doktora inżyniera, a promotorem jego pracy pt. „Kryterium doboru papieru w statycznym modelu książki” był prof. Andrzej Makowski. W czasie długoletniej pracy dydaktycznej prowadził zajęcia i wykłady z takich przedmiotów jak: rysunek techniczny, geometria wykreślna, zecerstwo, technologia druku, fotografia reprodukcyjna, elektronika dla poligrafów. Jego pasją życiową stał się jednak przedmiot „technologia opraw i opakowań”. W tej dziedzinie wychował wielu znakomitych i cenionych inżynierów fachowców, którzy w znakomity sposób realizują się w polskich i zagranicznych zakładach poligraficznych. Ma na swoim koncie również wiele prac badawczych związanych z tą dziedziną produkcji poligraficznej. Po zakończeniu pracy dydaktycznej, jak zdradził, ma zamiar poświęcić się pracy naukowej w swojej ulubionej dziedzinie. Dr inż. Stanisław Stachowicz to ceniony znawca tematyki opraw i opakowań, wymagający pedagog, wielokrotnie nagradzany za prace badawcze przez rektora Politechniki Warszawskiej, autor wielu publikacji naukowych i podręczników akademickich. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. 1 czerwca 2013 roku przez Polską Izbę Druku został odznaczony medalem „Zasłużony dla Polskiej Poligrafii”. Prywatnie Stanisław Stachowicz to człowiek ciepły, uczynny i bezpośredni w kontaktach osobistych. Jest zagorzałym brydżystą, amatorem górskich wędrówek i jazdy na rowerze. Przyjaciele SAIP PW