Stora Enso zaniepokojona zbyt dużymi zdolnoœciami produkcji papieru gazetowego
6 gru 2016 14:43

Nowa potężna maszyna koncernu, której inaugurację przewidziano na czerwiec br., ma dostarczać dodatkowe 100 000 ton papieru gazetowego rocznie na rynek europejski. Zdolnoœć produkcyjna tej maszyny o symbolu PM4, znajdujšcej się w fabryce Story Enso w Langerbrugge w Belgii, wynosi 400 000 ton rocznie. Ma ona zastšpić dwie stare maszyny pracujšce dotychczas w dwóch fabrykach: w Langerbrugge i w Summa (Finlandia), które łšcznie produkujš 300 000 ton papieru. O ile połšczenie dwóch jednostek produkcyjnych w jednš pozwoli na uzyskanie oczywistych korzyœci w dziedzinie produktywnoœci, o tyle dodatkowy tonaż, na który liczył producent w aspekcie amortyzacji maszyny, nie zostanie uzyskany wczeœniej niż po kilku miesišcach, a może i po kilku latach. Dyrektor zarzšdzajšcy francuskiego oddziału Stora Enso, Gauthier Tyrel de Poix, poinformował podczas konferencji prasowej 6 marca, że nie wyklucza się opóŸnienia w uruchomieniu nowej maszyny, jakkolwiek byłaby to decyzja trudna dla koncernu i o znaczšcych skutkach finansowych. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że decyzja taka zapadnie ze względu na zbyt duże nasycenie rynku, na którym zaczyna się też pojawiać konkurencja amerykańska, stanowišca obecnie podwójne zagrożenie ze względu na słabš pozycję dolara. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ