Studio Partners w nowej siedzibie
6 gru 2016 14:43

Usługowe naœwietlanie płyt robi w naszym kraju oszałamiajšcš karierę. Ostatnio do grona studiów CtP dołšczyła kielecka firma Studio Partners, od dziesięciu lat prowadzona z powodzeniem przez Marcina Potrzebowskiego i Piotra Żółtaka. I właœnie na 10-lecie firma przeprowadziła się do nowej siedziby przy ul. Wapiennikowej, instalujšc jednoczeœnie pierwszš w Kielcach i w całym regionie œwiętokrzyskim usługowš naœwietlarkę CtP Đ Agfa Xcalibur 45. Z tej okazji 29 maja odbyła się sympatyczna uroczystoœć oddania do użytku nowego systemu i uruchomienia działalnoœci w nowym miejscu. W krótkiej częœci oficjalnej oraz w o wiele dłuższym wieczornym grillowaniu wzięli udział klienci Studia Partners i przedstawiciele dostawcy systemu Đ firmy Agfa Sp. z o.o. Przypomnijmy, że pierwsza ăimprezaÓ zwišzana z zakupem Xcalibura przez kieleckš firmę miała miejsce na stoisku Agfy w czasie targów POLIGRAFIA 2003 w Poznaniu. Uruchomiony w Kielcach system jest już pištš naœwietlarkš Xcalibur 45 w naszym kraju. Firma Studio Partners działa od 1993 roku i od poczštku jest zwišzana z Agfš, będšc zarówno lokalnym dealerem urzšdzeń i materiałów tej firmy, jak i przedsiębiorstwem oferujšcym m.in. usługi w zakresie naœwietlania płyt i filmów, skanowania oraz produkcji wydruków wielkoformatowych. Szerszy materiał na temat firmy Studio Partners opublikujemy w lipcowym zeszycie Poligrafiki. SS