Subskrypcja – słuszna decyzja
18 paź 2019 08:47

Czas przygotowania do druku niższy o ponad 21 proc., prędkość drukowania wyższa o około 5 proc., zaoszczędzone 10 palet papieru miesięcznie na makulaturze, wzrost wydajności o ok. 13 proc. czy dodatkowe 248 roboczogodzin miesięcznie na realizację innych zleceń – to tylko najbardziej wymierne korzyści, jakie austriacka drukarnia Klampfer Gruppe odniosła po nieco ponad roku, jaki minął od wdrożenia modelu subskrypcji firmy Heidelberg.

Austriacka drukarnia Klampfer Gruppe z siedzibą w St. Ruprecht an der Raab jako jeden z pierwszych klientów podpisała w kwietniu 2018 roku kompleksową umowę abonamentową z Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg). Umowa ta obejmuje całą produkcję drukowaną firmy Klampfer przez okres 5 lat. W ramach kontraktu niemiecki koncern zainstalował dwie nowe maszyny drukujące Speedmaster XL 106 oraz Speedmaster SX 52 i całe związane z nimi oprogramowanie oraz dostarcza wszystkie materiały eksploatacyjne i usługi konsultingowe. Ponadto drukarnia Klampfer zawarła z firmą Heidelberg umowę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyny Speedmaster XL 106-8P, która została dostarczona w 2016 roku. Po ponad roku współpracy opinia drukarni Klampfer jest bardzo pozytywna: Dzięki subskrypcji Heidelberga znacząco podnieśliśmy wydajność procesów w naszej drukarni – mówi Daniela Klampfer, dyrektor zarządzająca Klampfer Gruppe. – Nasze maszyny drukujące wykorzystywane są bardziej efektywnie, dzięki czemu dysponujemy dodatkowymi zasobami, które możemy wykorzystać do poszerzenia bazy klientów. Wybór modelu subskrypcji był z pewnością słuszną decyzją.

Wyższa wydajność i znaczące oszczędności

Jednym z elementów modelu subskrypcji są usługi doradcze, świadczone przez doświadczonych konsultantów firmy Heidelberg w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Dzięki nim maszyny w drukarni Klampfer usytuowane są w taki sposób, aby zapewnić optymalny przepływ materiałów, odległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy są krótsze, zaś oznaczenia pokazują dokładnie, gdzie należy odłożyć papier i inne materiały eksploatacyjne. Cały obszar produkcyjny został dzięki tym zabiegom uporządkowany. Wydajność maszyn w ciągu kilkunastu miesięcy od wdrożenia modelu subskrypcji wzrosła dzięki wielu czynnikom. Czasy przygotowania do druku spadły średnio o ponad 21 proc., prędkość drukowania wzrosła średnio o około 5 proc., a ilość odpadów papieru zmniejszyła się średnio o 19 proc. W efekcie drukarnia Klampfer oszczędza około 110 000 arkuszy makulatury miesięcznie, co odpowiada 10 paletom papieru. Wydajność jako całość wzrosła średnio o około 13 proc. Drukarnia zyskała dodatkowe 248 roboczogodzin miesięcznie na realizację innych zleceń.

Dzięki subskrypcji Heidelberga znaczny wzrost wydajności w drukarniach można uzyskać przede wszystkim poprzez osiągnięcie optymalnej interakcji pomiędzy różnymi elementami, obejmującymi maszyny drukujące, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie, usługi i odpowiednie zmienne referencyjne zaczerpnięte z naszych danych – mówi prof. Ulrich Hermann, członek zarządu odpowiedzialny za rozwiązania w zakresie cyklu życia produktu i chief digital officer w firmie Heidelberg. – Aby to zadziałało, konieczne są kompleksowa analiza, przygotowanie szczegółowego scenariusza działań oraz współpraca z zespołem pracowników hali maszyn.

Kultura doskonalenia się, panująca w naszej firmie, była jednym z kluczowych czynników, które zadecydowały o sukcesie modelu subskrypcji – przyznaje Daniela Klampfer. – Wszyscy pracownicy zaangażowali się w realizację postawionych przed nimi celów. Co bardzo istotne, muszą to być cele realistyczne i możliwe do osiągnięcia w relatywnie krótkim czasie.

Firma Heidelberg w ramach usługi „Vendor Managed Inventory” przejęła również zarządzanie zapasami materiałów eksploatacyjnych w imieniu drukarni Klampfer, co pozwala na osiągnięcie dodatkowych korzyści związanych z optymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów oraz dostawami just-in-time. Drukarnia Klampfer zyskała dodatkową elastyczność, pozwalającą jej jeszcze bardziej skoncentrować się na potrzebach swoich klientów. Usługi „Vendor Managed Inventory” są dostarczane za pośrednictwem aplikacji opracowanej przez Heidelberga oraz poprzez współpracę w chmurze z Heidelberg Assistant, co zapewnia całkowitą przejrzystość przepływu towarów w firmie Klampfer.

Rosnący trend

Model subskrypcji Heidelberga podąża za rosnącym trendem „pay-per-use” w przemyśle i coraz bardziej oddala się od tradycyjnej sprzedaży maszyn. Globalny wolumen produkcji drukowanej rośnie znacznie wolniej od przyrostu mocy produkcyjnych, dlatego konsolidacja na rynku poligraficznym jest nieunikniona – mówi prof. Hermann. – Druk na skalę przemysłową wymaga doskonałości operacyjnej i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów – to one zadecydują o być albo nie być wielu firm. Jeśli kierownictwo drukarni w ramach modelu subskrypcji zdecyduje się oddać optymalizację i dążenie do operacyjnej doskonałości w ręce naszych specjalistów, będzie mogło więcej czasu poświęcić swoim obecnym i przyszłym klientom. W ramach modelu subskrypcji drukarnie płacą tylko za liczbę arkuszy rzeczywiście wydrukowanych. W cenie arkusza skalkulowane są maszyny drukujące, materiały eksploatacyjne – takie jak płyty drukujące, farby, lakiery, roztwory do mycia i obciągi – oraz szeroki zakres usług doradczych i rozwiązania programowe Prinect. Do września 2019 niemiecki koncern podpisał już 56 kontraktów subskrypcyjnych w drukarniach komercyjnych i opakowaniowych, w tym jeden w Polsce. Do końca obecnego roku finansowego (czyli do końca marca 2020) Heidelberg planuje podpisać 100 umów, z czego 20 w drukarniach z regionu Europy Wschodniej. Celem średniookresowym koncernu jest uzyskiwanie 1/3 przychodów właśnie z usług kontraktowych. 

Subskrypcja dla (prawie) każdego

Aby więcej drukarń mogło skorzystać z zalet oferowanych przez model biznesowy subskrypcji, firma Heidelberg jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność i dostępność programu. Na przykład za miesięczną, opartą na kosztach użytkowania opłatą drukarnie z umową abonamentową mogą nabyć funkcje oprogramowania Prinect, których rzeczywiście potrzebują, bez konieczności zakupu indywidualnych licencji. To samo dotyczy konserwacji maszyn i zakupu materiałów eksploatacyjnych zarówno dla już działających maszyn, jak i nowych maszyn zakupionych w sposób konwencjonalny. Istnieją również oferty, z których klienci Heidelberga mogą korzystać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, takie jak niektóre podstawowe funkcje Heidelberg Assistant. Rozszerzając naszą ofertę subskrypcji chcemy sprawić, aby praktycznie wszystkie drukarnie mogły w ten czy inny sposób korzystać z zalet podejścia „pay-per-use” – wyjaśnia prof. Hermann. – Niezależnie od tego, na który pakiet zdecyduje się klient, zawsze płaci on za rzeczywiste korzyści, które odnosi. Dzięki takiemu podejściu chcemy znacząco poprawić wydajność naszych klientów – w przypadku modelu subskrypcji interesy klienta i naszej firmy są tożsame. Oczywiste staje się, że nowe cyfrowe modele biznesowe pomagają nam coraz skuteczniej kompensować wahania wolumenu zamówień, związane z rozwojem gospodarczym i cyfryzacją.

Firma Heidelberg zapowiedziała również dodatkowe innowacje w zakresie cyfrowych modeli subskrypcji na zbliżających się targach drupa 2020.  AN