Sukcesy Polly Prestige w Niemczech i Hiszpanii
6 gru 2016 14:43

Jak poinformował Mercator Poligrafia, wyłšczny dystrybutor firmy Grafitec w Polsce, maszyny drukujšce Polly odnoszš sukcesy na rynku uznawanym za najbardziej chyba wymagajšcy rynek europejski Đ w Niemczech. Wszystko wskazuje na to, że sukces wišże się z innowacjami wprowadzonymi w maszynach drukujšcych Polly Prestige 74, zaprezentowanych przez firmę Grafitec w maju na targach Embax w Brnie. Już w maju, w drukarni Safner zlokalizowanej blisko Bamberg w zachodnich Niemczech dokonano wyjštkowo ważnej dla firmy Grafitec instalacji. W rezultacie zainteresowanie niemieckich drukarzy maszynami Polly znacznie wzrosło; zorganizowano wiele pokazów w referencyjnych drukarniach Polly. W oparciu o przekonanie klientów o najwyższej jakoœci druku, wysokiej produktywnoœci i komforcie obsługi Polly Prestige zrealizowano kolejne instalacje dwóch pięciokolorowych maszyn 574 na terenie Niemiec. W porównaniu do roku poprzedniego wzrost w liczbie sprzedanych zespołów drukujšcych Polly w tym kraju wyniósł 100%. A jest to wynik ostatnich 10 miesięcy i bioršc pod uwagę trwajšce jeszcze negocjacje spodziewany jest jeszcze lepszy rezultat. Jeszcze większe sukcesy Polly Prestige odnosi w Hiszpanii, gdzie po lutowych targach Graphispag, na których zaprezentowano maszyny Polly Prestige i Performer, zainstalowano już 6 kolejnych maszyn. Maszyna Polly Prestige została również doceniona przez rynek polski, gdzie zainstalowano już 4 maszyny tego modelu, m.in. jako alternatywę dla używanych maszyn produkcji niemieckiej. Opracowano na podstawie firmy Mercator Poligrafia