Summer Course poœwięcony poligrafii
6 gru 2016 14:42

W dniach 15-29 wrzeœnia br. w Warszawie będzie się odbywał Summer Course o tematyce poligraficznej, zorganizowany przez Warszawskš Grupę Lokalnš B.E.S.T. (Board of European Students of Technology) we współpracy z Instytutem Poligrafii PW. B.E.S.T. jest stowarzyszeniem studentów europejskich uczelni technicznych. Kurs trwa dwa tygodnie. Uczestnikom zapewnia się bezpłatny udział w zajęciach, zakwaterowanie i wyżywienie. Kurs obejmuje minimum 40 godzin roboczych, podczas których odbywajš się zajęcia laboratoryjne, zajęcia w terenie, ćwiczenia, wykłady. Kończy się sprawdzianem bšdŸ rozwišzaniem case-study, po którym uczestnicy uzyskujš odpowiedni certyfikat. Językiem wykładowym jest angielski. Dostrzegajšc ogromne zainteresowanie studentów tematykš poligraficznš, organizatorzy zdecydowali się poœwięcić tegoroczny kurs zagadnieniom zwišzanym z procesami obróbki graficznej oraz produkcjš materiałów promocyjnych. Uczestnikami kursu w Warszawie będzie 24 studentów uczelni technicznych z całej Europy oraz 15 studentów Politechniki Warszawskiej (organizatorów i studentów Instytutu Poligrafii). Uczestnicy sš wybierani na podstawie CV i listu motywacyjnego. Opracowano na podstawie informacji B.E.S.T.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>