Sun Chemical po przeprowadzce
6 gru 2016 14:43

Kilka miesięcy temu informowaliœmy o połšczeniu polskich przedstawicielstw firm Coates Lorilleux oraz Sun Chemical w jednš spółkę Sun Chemical Sp. z o.o. Od miesišca firma działa w nowej siedzibie w Markach niedaleko Warszawy, przy ulicy Okólnej. Bezpoœrednim bodŸcem, który skłonił nas do wybudowania nowej siedziby Đ mówi Paweł Prokesz, dyrektor generalny Sun Chemical Sp. z o.o. Đ było formalne połšczenie obu firm i perspektywa prowadzenia działalnoœci w dwóch różnych miejscach. Poza tym cały czas myœleliœmy o naszych klientach, chcšc zapewnić im jak najlepszš obsługę i serwis. W nowej siedzibie znajdujš się: automatyczna mieszalnia farb rozpuszczalnikowych (48 komponentów), automatyczna mieszalnia farb wodnych (32 komponenty), cała linia produkcyjna do spoiw oraz produkcja farb białych do drukowania opakowań, a także zautomatyzowana mieszalnia farb offsetowych arkuszowych. Nowa siedziba umożliwia również modyfikację farb rolowych, co pozwoli dostosować oferowane przez firmę farby do potrzeb jej klientów. Możliwoœć ta jest nowoœciš w ofercie Sun Chemical. Jak zapowiada Paweł Prokesz, firma już wkrótce będzie posiadała również nowoczesne laboratorium. MD