Superlinia introligatorska w Białostockich Zakładach Graficznych
6 gru 2016 14:43

26 wrzeœnia w Białostockich Zakładach Graficznych odbyła się uroczystoœć uruchomienia nowoczesnej linii introligatorskiej firmy Sigloch. Wzięli w niej udział przedstawiciele firmy Introzap, która dostarczyła linię, prezes Polskiej Izby Druku Jerzy Hoppe, wydawcy Đ klienci BZGraf., pracownicy zakładu oraz przedstawiciele mediów, w tym prasy branżowej. Witajšc goœci prezes Białostockich Zakładów Graficznych Antonina Kuchlewska podkreœliła, że nowa linia do oprawy bloku ksišżkowego znaczšco wpłynie na poprawę jakoœci i estetyki ksišżek drukowanych w BZGraf. Jan Zimnol, prezes firmy Introzap reprezentujšcej w Polsce firmy Sigloch i Kolbus, omówił parametry techniczne i zalety urzšdzenia zaznaczajšc, że jest to pierwsza tego typu linia w Polsce. Zszyty komplet składek wprowadzany jest do linii za pomocš taœmy transportowej TF i dalej w maszynie NHG 60/2 następuje dwukrotne prasowanie: raz grzbietu, drugi raz całego wkładu (siła prasowania 300 kN Đ ok. 30 ton!), dzięki czemu uzyskuje się równomiernš gruboœć na całej jego powierzchni. Oprócz tego technologia firmy Sigloch zastosowana w urzšdzeniu powoduje, że krawędzie ksišżki sš równoległe, co jest bardzo istotne dla jej estetycznego wyglšdu. Po sprasowaniu wkład jest dalej transportowany do maszyny VAM, gdzie sš nakładane oraz przyklejane wyklejki; następnie wkład dociera do serca maszyny SB 3000/2, gdzie następuje sklejanie i oklejanie grzbietu wkładu ksišżkowego (dwa klejowniki główne i jeden nadajšcy klej na wzmacniajšcy pasek grzbietowy). Stosowane sš dwa rodzaje kleju: dyspersyjny i topliwy (patrz Poligrafika nr 5/2003, artykuł pt.: ăPodwójnie trzyma lepiejÓ). Po opuszczeniu maszyny SB 3000/2 wkład jest transportowany pionowo dwukanałowym transporterem TFD, gdzie w zależnoœci od potrzeb technologicznych blok może być podgrzewany promiennikami podczerwieni lub schładzany powietrzem. Następnie wkład jest ponownie prasowany w maszynie DNH. W wyniku całoœciowego procesu prasowania ostateczna gruboœć wkładu może się zmniejszyć w stosunku do poczštkowej nawet o 10%. Linia pozwala na wykonywanie ksišżek o gruboœci grzbietu do 7,5 cm, co przedtem w BZGraf. było niemożliwe. Prezes Zimnol podkreœlał również, że linia została w bardzo krótkim czasie Đ zaledwie 4 dni Đ zainstalowana i uruchomiona. Jest to swego rodzaju rekord, zważywszy, że jej długoœć wynosi 31 m (!); dodatkowe 3 m stanowi trójnóż. Obsługa była szkolona zarówno w Niemczech, jak i w Białymstoku przez technika z firmy Sigloch. Po oficjalnych wystšpieniach goœcie mieli okazję zwiedzić zakład i ăna żywoÓ przekonać się, jak pracuje nowo zakupiona linia, a także inne działy Białostockich Zakładów Graficznych oraz niedawno uruchomiona na ich terenie filia Fototype, œwiadczšca usługi w dziedzinie naœwietlania płyt CtP. Dalszš częœć dnia i wieczór goœcie oraz gospodarze spędzili w malowniczo położonym oœrodku w Supraœlu, gdzie czekały na nich liczne atrakcje, m.in. przejazd pocišgiem turystycznym po Puszczy Knyszyńskiej, zwiedzanie miejscowych zabytków, znakomite jedzenie i brawurowe tańce przy akompaniamencie niezmordowanej Đ podobnie jak uczestnicy uroczystoœci Đ orkiestry. IZ