System CtP Heidelberga dla Elanders Polska
6 gru 2016 14:41

W dniu 21 marca br. Heidelberg Polska podpisał z firmš Elanders Polska kontrakt na dostawę systemu computer-to-plate opartego na naœwietlarce Hei-delberg Trendsetter 3244+ VF z oprogramowaniem Prinergy, pozwalajšcym w optymalny sposób zarzšdzać całym procesem przygotowywania formy drukowej na drodze cyfrowej. Podpisany kontrakt jest kolejnym etapem modernizacji drukarni. W ubiegłym roku uruchomiono nowš offsetowš maszynę zwojowš, maszynę do pełnoformatowego druku arkuszowego oraz kolejnš linię do oprawy zeszytowej. Nowe inwestycje zamykajš się sumš 15 mln PLN. Elanders Polska będšca częœciš szwedzkiego koncernu poligraficznego jest drukarniš specjalizujšcš się w produkcji czasopism kolorowych i ksišżek telefonicznych. TP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>