System CtP Heidelberga w drukarni TOLEK
6 gru 2016 14:43

Przed dwoma laty Đ w czerwcu 2001 Đ drukarnia TOLEK w Mikołowie, której właœcicielem jest Adolf Jańczyk, œwiętowała uruchomienie kolejnej maszyny Heidelberg Speedmaster SM 74P z systemem Control CPC 24. W lipcu br. otrzymaliœmy informację o następnej inwestycji: w zakładzie oddano do użytku kompletny system computer-to-plate oparty na pełnoformatowej naœwietlarce Heidelberg Prosetter 102 współpracujšcy off-line z wywoływarkš do płyt fotopolimerowych. System wykorzystuje moduły sprzętowe i programowe Heidelberg Delta. Wyposażony jest w stację do cyfrowej impozycji arkuszy Heidelberg Signastation 8.0 PRO oraz moduł programowy Delta Formproof, pozwalajšcy przesyłać dane do plotera HP 5500, spełniajšcego funkcję dedykowanego systemu kolorowej odbitki próbnej arkusza. Nowy system CtP jest inwestycjš, która uzupełnia inwestycje drukarni TOLEK zrealizowane w okresie ostatnich kilku lat. Założona w 1945 roku drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie wchodzi obecnie w skład Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TOLEK, które w roku bieżšcym obchodzi jubileusz dziesięciolecia. Jest jednš z najstarszych drukarń działajšcych na Œlšsku majšcš duże zasługi dla zachowania polskoœci na ziemiach zaboru austriackiego. Od 1993 roku właœcicielem drukarni jest Adolf Jańczyk. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska