System JDF Heidelberga na GraphExpo
6 gru 2016 14:42

Na tegorocznej konferencji Seybolda w San Francisco firma Heidelberger Druckmaschinen AG poinformowała, że na jesieni tego roku na rynek zostanie wprowadzony system zarzšdzajšcy procesami przedrukowymi oparty w pełni na formacie JDF. Nowe rozwišzanie automatyzuje wszystkie etapy produkcji w przygotowalni, a także zapewnia przekazywanie danych dalej do wykorzystania w procesie drukowania i introligatorni. Jako częœć systemu zarzšdzania produkcjš Prinect, Prinect Printready System pozwala na zharmonizowanie produkcji zarówno w małych zakładach, jak i drukarniach przemysłowych. Prinect Printready System zostanie pokazany po raz pierwszy na targach GraphExpo, które odbędš się w dniach 6-9 paŸdziernika br. w Chicago. System Heidelberga daje poczštek otwartym systemom zarzšdzania produkcjš kolejnej generacji Đ w pełni zautomatyzowanym, modułowym i ăprzezroczystymÓ. Wykorzystanie standardu JDF od poczštku do końca oznacza, że w przyszłoœci wszystkie elementy procesu produkcyjnego w drukarni będš zintegrowane. Klienci drukarni oraz dostawcy także będš z nim powišzani, co zapewni o wiele wyższš niezawodnoœć produkcji. Prinect Printready System jest platformš dla cyfrowej i zautomatyzowanej pracy przygotowalni. W przyszłoœci da możliwoœć także sterowania maszynami cyfrowymi Speedmaster DI, Quickmaster DI oraz NexPress. W ramach całoœciowej koncepcji Prinect, system Prinect Printready będzie w przyszłoœci dostarczał danych dla wszystkich elementów procesu produkcyjnego i adaptował informacje z systemów sterowania produkcjš do postaci JDF. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg