System na wagę złota
14 gru 2018 11:17

Pałucka Drukarnia Opakowań z Janowca Wielkopolskiego należy do czołowych rodzimych producentów opakowań z tworzyw sztucznych, przede wszystkim dla branż spożywczej i chemii gospodarczej. To rodzinne przedsiębiorstwo, którym zarządza Włodzimierz Olejniczak, konsekwentnie stawia na rozwój i ekspansję na rynki zagraniczne. W realizacji tej strategii pomagają inwestycje w najnowsze urządzenia oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji. Jednym z takich rozwiązań jest sieciowa wersja pomiaru koloru. Projekt został wdrożony we współpracy z firmą hubergroup Polska.   

Jak mówi Marek Szindler, wiceprezes PDO, były dwie przyczyny powstania takiego projektu. 

Pierwsza dotyczyła klientów. Jak wiadomo, firmy reprezentujące światowe marki od wielu lat przywiązywały szczególną wagę do powtarzalności druków pod względem kolorystycznym. Wymagały one od drukarń produkujących opakowania stałej kontroli spektrofotometrycznej na przestrzeni całego drukowanego nakładu. Jedynym sposobem umożliwienia pomiarów kolorystycznych przy maszynach drukujących, w dziale kontroli jakości, w mieszalni farbowej, jak również w biurach technologicznych było zainstalowanie sieci spektrofotometrycznej.

Firma PDO pozyskiwała coraz bardziej prestiżowych klientów produkujących nie tylko na rynek polski, ale również na rynki zagraniczne. Nie mogliśmy zawieść naszych klientów pod względem kolorystyki, a subiektywna ocena kolorów przez pracowników jest niewiarygodna, z powodu różnego ich postrzegania przez kolejnego obserwatora.

Druga przyczyna dotyczyła pracowników drukarni. Jak wspomniałem, każdy z nas widzi kolor inaczej; w wielu wypadkach dochodziło również do konfliktów pomiędzy drukarzami a osobami z dozoru technicznego w sprawie postrzegania kolorystyki. Należało więc wprowadzić taki system badania kolorów, który byłby niezależny od obserwatora – tłumaczy Marek Szindler. Wybór padł na system Color Quality firmy X-Rite, wiodącego producenta tego typu rozwiązań.

W momencie wprowadzenia systemu Color Quality skończyły się problemy – kontynuuje wiceprezes PDO. – Zaczęliśmy specyfikować DE w zależności od: specyfikacji klienta; specyfikacji wewnętrznej naszej drukarni; drukowanego koloru (ciemniejsze kolory – niższa DE, jaśniejsze kolory – DE wyższa). Opracowaliśmy również system wzorców kolorystycznych przekazywanych przez naszych klientów.

Tradycyjny system pomiaru pozwalał jedynie na zmierzenie wydrukowanego elementu w odniesieniu do wzorca, bez zapisu elektronicznego i stwierdzenie, że DE jest zgodna z wzorcem. Natomiast system sieciowy umożliwia pełne zarządzanie kolorem. 

Color Quality w systemie sieciowym pozwala nam na pracę kolorystyczną we wszystkich działach drukarni – tłumaczy Marek Szindler. – System pozwala na zapis elektroniczny poszczególnych wzorców kolorystycznych w Lab, gdyż próbki wzorców kolorystycznych z czasem zmieniają kolorystykę (wartości Lab). Umożliwia też szczegółową analizę pomiarów pod względem ich liczby, daty i czasu wykonania. Możemy również przedstawić nasze pomiary graficznie i przekazać je klientowi lub innym zainteresowanym. Nasze wyniki pomiarów są przedstawiane w systemie CMC lub 2000, z uwzględnieniem kąta i kierunku w sferze kolorystycznej.

Drukarnia PDO pracuje z tym systemem już 7 lat. Jako główne jego zalety Marek Szindler wymienia przede wszystkim powtarzalność kolorystyczną dla wszystkich klientów i związany z tym brak reklamacji kolorystycznych. Jak mówi, obecnie drukarze nie wyobrażają już sobie pracy bez systemu Color Quality, który zdejmuje z nich odpowiedzialność za kolorystykę.

Generalnie wszyscy pracownicy w całej drukarni posługują się tylko danymi z Color Quality. Obecnie w zakładzie znajduje się pięć stanowisk spektrofotometrycznych połączonych z sobą systemem Color Quality. Spektrofotometry są zainstalowane w mieszalni farb, na dwóch maszynach drukujących, w dziale kontroli jakości oraz w biurze technologicznym, przy stanowisku akceptacji z klientem.

Pytany o zaangażowanie firmy hubergroup Polska w ten projekt, wiceprezes PDO odpowiada: Hubergroup jest głównym dostawcą farb do naszej firmy od wielu lat. Siedem lat temu wspólnie zainstalowaliśmy pierwszy system Color Quality. Początki były trudne. System wciąż się doskonalił przy bardzo dużej pomocy hubergroup, przede wszystkim Jurka Kempińskiego i Roberta Borowskiego. W trakcie prac dopasowaliśmy do systemu urządzenie zwane opacitometrem, które ma zasadniczy wpływ na kolorystykę, badając nieprzezroczystość białej farby. 

W tym roku natomiast zainstalowaliśmy wraz z hubergroup najnowszy system sieciowy Color Quality ze spektrofotometrami Exact.

W lipcu br. Pałucka Drukarnia Opakowań w ramach dotacji unijnych rozpisała przetarg na dostawę urządzeń pomiarowych mających zastosowanie przy pomiarze kolorów w procesie drukowania. Oferta hubergroup Polska okazała się najlepszą na rynku i oprócz dostawy sprzętu obejmowała również pomoc przy instalacji oraz wdrożeniu nowego systemu.

Do drukarni dostarczono 5-stanowiskowy program Color Quality w najnowszej dostępnej wersji sieciowej wraz z programem Ink Formulation wspierającym recepturowanie oraz urządzeniami pomiarowymi Exact (wszystkie elementy systemu są produktami firmy X-Rite).

Celem projektu było połączenie pięciu stanowisk w jeden ciąg technologiczny pozwalający na korzystanie z tych samych wzorców kolorystycznych na każdym etapie produkcji opakowania, poczynając od mieszalni farb (przygotowanie receptury farbowej do konkretnych warunków druku), poprzez kontrolę druku na maszynie pod kątem zgodności kolorystycznej z zadanym wzorcem, miejsce spotkań z klientem końcowym, gdzie następuje akceptacja nowych wzorów, aż do laboratorium kontrolującego wyrób gotowy.

Robert Borowski, przedstawiciel  firmy hubergroup, pomógł we wdrożeniu całego systemu przeprowadzając ciąg szkoleń na każdym ze stanowisk uczestniczących w całym procesie, a wsparcie informatyczne pozwoliło na szybką realizację instalacji.

W uzupełnieniu całego systemu zostało zakupione do mieszalni nowe urządzenie do wydruków próbnych firmy RK Proofer, które wraz z formą drukową z 18 polami pomiarowymi o szerokim zakresie odwzorowania dostępnych w drukarni aniloksów umożliwia dokładną symulację warunków druku panujących na maszynie już na etapie przygotowania farby.

Robert Borowski podkreśla, że skutecznie wdrożone i wspierane przez hubergroup Polska rozwiązanie pozwoliło na integrację różnych działów w firmie PDO odpowiedzialnych za zagwarantowanie spójności wzorców kolorystycznych w całym procesie. Jako efekty tej optymalizacji wymienia:

– wyraźne skrócenie czasu niezbędnego na przygotowanie właściwej receptury farbowej;

– minimalizację czasu potrzebnego do uruchomienia produkcji;

– podniesienie jakości wykonywanych usług;

– zmniejszenie ryzyka występowania niezgodności z oczekiwaniami klienta;

– ograniczenie kosztów druku.

Nic zatem dziwnego, że PDO jest bardzo zadowolona z wdrożonego systemu. Marek Szindler podsumowuje: Być zadowolonym z systemu Color Quality to mało powiedziane; w naszej firmie bez tego systemu doszłoby do bardzo trudnych sytuacji. Żaden z naszych pracowników już nie obejdzie się bez pomiarów spektrofotometrycznych, a następnie analizowania ich wyników.

Podczas akceptacji z naszymi klientami posługujemy się bazą kolorystyczną Color Quality. W trakcie takich akceptacji przeprowadzamy też szkolenia z zakresu kolorystyki dla naszych klientów. Z czasem klienci sami dopytują się: Jaka jest DE?

Wprowadzenie klientów w tajniki pomiarów spektrofotometrycznych doprowadziło do znacząco lepszej komunikacji pomiędzy nami.

Opracowanie: IZ