System Printmanager wyróżniony przez Microsoft
6 gru 2016 14:42

Podczas konferencji podsumowujšcej Inicjatywę Microsoft dla Producentów Oprogramowania organizowanej przez firmę Microsoft, która odbyła się 2 paŸdziernika w hotelu Marriott w Warszawie, rozstrzygnięto konkurs na najlepszy polski program pod Windows. Firma Infosystems otrzymała wyróżnienie za system Printmanager wspomagajšcy obsługę klientów, gospodarkę materiałowš oraz zarzšdzanie produkcjš w przedsiębiorstwach poligraficznych (artykuł na ten temat zamieœciliœmy w numerze 7/2001 Poligrafiki Đ red.). Uroczystego wręczenia nagród dokonał Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Microsoft Polska. W imieniu firmy Infosystems nagrodę odebrał Mariusz Sosnowski Đ dyrektor ds. oprogramowania i rozwoju. System Printmanager uzyskał najwyższe noty za estetykę interfejsu, łatwoœć obsługi oraz doskonałš integrację z programami pakietu MS Office. Printmanager jest zintegrowanym systemem informatycznym, który umożliwia wspomaganie procesu zarzšdzania produkcjš od momentu nawišzania kontaktu z klientem, przez cały proces realizacji zamówienia, aż po wysyłkę gotowych wyrobów. System został zaprojektowany i wykonany specjalnie dla przemysłu poligraficznego w oparciu o standardy CRM (Customer Relationship Management), MRP (Manufacturing Resource Planing) oraz przy uwzględnieniu wymagań norm jakoœci ISO 9002. Unowoczeœniany od wielu lat działa bezawaryjnie w kilku dużych drukarniach. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>