Systemy paletyzujšce firmy Schur w ăChicago TribuneÓ
6 gru 2016 14:42

ăChicago TribuneÓ w celu rozszerzenia swego centrum Freedom podpisała z firmš Schur Packaging Systems kontrakt na dostawę i instalację 22 systemów paletyzujšcych WINROB do pakowania produktów przeznaczonych do rozprowadzania w niedzielę. Cieszymy się ze współpracy z firmš Schur Packaging Systems. Wybraliœmy firmę Schur, ażeby stworzyć całkowicie zintegrowany system drukowania zwojowego i pakowania wytworzonych produktów Đ stwierdził Dick Malone, wiceprezydent zakładu ăChicago TribuneÓ. Każdy system składa się z nakładaka folii poœredniej, automatycznego nakładaka paletowego, urzšdzenia do etykietowania palety i automatu do folii termokurczliwej. Jest on w stanie paletyzować paczki niezwišzane i zwišzane przy najwyższych szybkoœciach drukowania. Urzšdzenia paletyzujšce WINROB sš zbudowane z automatycznie sterowanych segmentów. Zwišzane i niezwišzane paczki sš obrabiane bez jakichkolwiek uszkodzeń. Gazeta ăChicago TribuneÓ jest drukowana przy użyciu 10 maszyn zwojowych Goss Metroliner. Nakład obecnie wynosi 665 000 egzemplarzy w dzień powszedni i 1 010 000 egzemplarzy przeznaczonych na niedzielę. Dział pakowania i dystrybucji zostanie powiększony o ok. 112 000 stóp2 (10 404 m2). Przewiduje się przeznaczenie dodatkowej powierzchni 115 000 stóp2 (10 675 m2) dla produkcji rozprowadzanej w niedzielę. Centrum Freedom na II piętrze zostanie rozszerzone w celu stworzenia miejsca dla 5 linii paletyzujšcych. Każda z nich składa się z dwóch wykładaków z urzšdzeń złamujšcych (falcujšcych) maszyny zwojowej, dwóch urzšdzeń paletyzujšcych i jednego systemu składowania paczek. Niezwišzane paczki będš przekazywane transportem pionowym na V piętro. Zwišzane paczki i palety na II piętrze zostanš przekazane transportem pionowym na I piętro, gdzie trafiš do wozów dostawczych oœrodków dyspozycyjnych lub do budynku Sunday Packaging (pakowania dla dystrybucji niedzielnej). Pionowe urzšdzenia transportujšce firmy Schur będš przekazywały zwišzane i niezwišzane paczki z różnych pięter do poszczególnych urzšdzeń obróbki. W nowo zbudowanym budynku Sunday Packaging firma Schur zainstaluje system paletyzujšcy WINROB dla produkcji przeznaczonej do rozprowadzania w niedzielę. Zespół zakładu Chicago Packaging kilka miesięcy poœwięcił na zaprojektowanie optymalnej konfiguracji wszystkich urzšdzeń. Od poczštku byliœmy pod wrażeniem wyposażenia firmy Schur i dużš wagę przywišzywaliœmy do możliwoœci paletyzacji niezwišzanych paczek bez podkładek, przy maksymalnej szybkoœci maszyn drukujšcych Đ stwierdza członek Zespołu Projektowego Melvin Holmes. Pierwsza faza instalacji urzšdzeń rozpoczęła się w lutym br. i przewiduje się, że w zależnoœci od prac budowlanych całkowita instalacja potrwa ok. 2 lat. Schur jest międzynarodowym zespołem irm, które oferujš systemy opakowaniowe i urzšdzenia transportowe firmy Thorsted. Firma Schur ma swoje przedstawicielstwa w Danii, Szwecji, Niemczech, Polsce, Holandii i Anglii. W Stanach Zjednoczonych AP jest reprezentowana przez firmę Craftsman Newspaper Production Systems Tampa na Florydzie. Tłumaczenie: prof. Herbert Czichon Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>