Systemy RFID okiem ekspertów IDTechEx
19 kwi 2023 12:41

Branża RFID wciąż się rozwija – zdaniem analityków agencji badawczej IDTechEx jej wartość rynkowa w 2023 r. wzrośnie do 14 mld USD przy 12,8 mld USD osiągniętych w 2022 r. Na ten wynik składają się między innymi etykiety RFID, karty, breloki, a także tagi, skanery oraz oprogramowanie i usługi.

Ponad połowę całego rynku systemów RFID stanowi segment „pasywnych tagów RFID”. Według analizy prezentowanej przez specjalistów agencji IDTechEx „RFID Forecasts, Players and Opportunities 2023-2033”, w 2023 roku zostanie sprzedanych 39,3 miliarda pasywnych tagów RFID w porównaniu z 33 miliardami w 2022 roku, co wskazuje na dwucyfrowe tempo wzrostu. Za wzrostem rynku systemów RFID stoi właśnie segment pasywnych tagów, przy czym według ekspertów wartość sprzedaży tagów UHF (RAIN) będzie stanowić jedynie 30 proc. ogółu sprzedaży tagów HF (w tym NFC). Wynika to przede wszystkim z wyższej ceny tagów HF używanych do celów bezpieczeństwa, takich jak np. płatności i karty dostępu, w porównaniu z tańszymi, w dużej mierze jednorazowymi tagami UHF (RAIN) używanymi np. do oznaczania przedmiotów.

Trendy na rynku pasywnych tagów RFID

Pod względem liczby znaczników i wielkości rynku tagów UHF nadal na pierwszym miejscu plasuje się odzież detaliczna. IDTechEx przewiduje, że do 2023 r. prawie 24 miliardy etykiet RFID będą używane w znakowaniu odzieży w handlu detalicznym. Chociaż 24 miliardy mogą wydawać się dużą liczbą, stanowić będą zaledwie 30 proc. całego rynku odzieży w handlu detalicznym. 

Obok sukcesu branży odzieżowej kolejnym obszarem, w którym IDTechEx przewiduje silny wzrost, jest tagowanie innych produktów detalicznych takich jak m.in. elektronika, miękkie meble czy sprzęt AGD. Oprócz branży detalicznej także łańcuchy dostaw i logistyka cieszą się dużym zainteresowaniem i inwestycjami i co ważne – wyniki tych sektorów nadal rosną.

W sektorze HF sprzedaż kart zbliżeniowych pozostaje najwyższa, z prognozowanym popytem w wysokości 3,1 miliarda kart w 2023 roku. Wzrost jest w tym przypadku napędzany głównie płatnościami zbliżeniowymi, transportem i bezpiecznymi aplikacjami dostępowymi. W ocenie analityków podobna tendencja utrzyma się w perspektywie krótko- i średnioterminowej. 

IDTechEX oczekuje jednak, że w dłuższej perspektywie możliwości NFC w telefonach, a także pojawienie się nowych technologii, takich jak systemy rozpoznawania twarzy, będą miały negatywny wpływ na rynek kart zbliżeniowych.

Natomiast w sektorze LF duże znaczenie ma nadal znakowanie zwierząt, takich jak świnie, jagnięta i zwierzęta domowe, ponieważ w wielu innych regionach czynności takie stanowią prawny obowiązek właścicieli – w 2023 r. w tym sektorze wykorzystano 771 milionów znaczników.

Chociaż rynek systemów RFID stale rośnie, wciąż istnieją wyzwania, którym w ocenie specjalistów agencji IDTechEX należy stawić czoło. Problem globalnego łańcucha dostaw, który rozpoczął się w 2021 r., pozostaje w dalszym ciągu aktualny, chociaż jego negatywny wpływ wydaje się nie być już tak dotkliwy jak kiedyś. Z powodu globalnego spowolnienia gospodarczego niektóre sektory ograniczyły zakup większej liczby tagów RFID, spowalniając tempo wzrostu całego rynku. Rozdrobniony ekosystem w wielu sektorach pozostaje jednym z ważnych wyzwań, które są znane od dawna i którym trzeba stawić czoło, aby w jak największym stopniu upowszechnić przyjmowanie technologii RFID. Znakowanie odzieży w handlu detalicznym może odnieść sukces przede wszystkim za sprawą stabilnego ekosystemu rozwiązań, który posiada branża. Co więcej, edukacja, regulacje i redukcja kosztów to obszary, w których nadal trzeba podejmować rozmaite aktywności.

IDTechEx bada rynek RFID od prawie 20 lat. Najnowsza wersja 

raportu z badań rynkowych branży RFID, czyli opracowanie pt. „RFID Forecasts, Players and Opportunities 2023-2033”, zawiera kompleksowy przegląd obejmujący sektory: pasywny RFID (UHF, HF i LF), pasywny wspomagany bateryjnie, aktywny RFID oraz bezukładowy; opisuje technologie RFID, interesariuszy i poszczególne sektory rynku systemów RFID. Raport przedstawia bezstronną analizę danych pierwotnych zebranych podczas wywiadów z kluczowymi podmiotami w całym łańcuchu wartości, jak również dane wtórne ze wszystkich dostępnych źródeł; obejmuje także obszerne, dogłębne i unikalne prognozy eksperckie.

Seminarium internetowe

26 kwietnia 2023 r. dr Yu-Han Chang, starszy analityk w agencji IDTechEx poprowadzi seminarium internetowe pt. „Beyond 2023: A Look at the Progress, Trends, and Prospects of RFID Technology” („Poza rok 2023: Spojrzenie na postęp, trendy i perspektywy technologii RFID”).

Pomimo wyzwań związanych z pandemią, globalnych niedoborów surowców i niepowodzeń gospodarczych w branży systemów RFID nadal utrzymuje się trend wzrostowy, co więcej – oczekuje się, że tendencja ta zostanie utrzymana w nadchodzących latach. Jednak, aby lepiej zrozumieć siły napędowe tego wzrostu, ważne jest identyfikowanie kluczowych aplikacji i niewykorzystanych rynków o dużym potencjale. 

Podczas bezpłatnego seminarium uczestnicy poznają m.in. bieżący stan branży uwzględniający analizy rynków NFC i RAIN oraz ich możliwości. Prelegenci zaprezentują kondycję rynku według regionów, przedstawią kluczowe czynniki wzrostu dla różnych zastosowań oraz przybliżą bariery stojące na drodze do masowego wdrożenia RFID. Omówione zostaną także nowe technologie, które mogą stanowić zagrożenie dla branży i innowacyjne trendy w technologiach RFID, które z kolei mogą pomóc firmom wyprzedzić konkurencję.

Na podstawie materiałów IDTechEx opracowała BZ